Koreyaca dərsləri (Dərs 3)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Koreya Əlifbasındakı yarı samitlər və tələffüzləri

 

 

 

Koreyaca hərflər Latın hərflər Tələffüzlər
 

E

 

“e” səsiylə oxunur.

 

YE “ye” səsiylə oxunur.
 

E

 

“e” səsiylə oxunur.

 

YE

 

“ye” sesiyle okunur.

 

VE

 

“ö, və” səsiylə oxunur.

 

VA

 

“va” səsiylə oxunur.

 

VE

 

“ve” səsiylə oxunur.

 

 

“vi” səsiylə oxunur.

 

VO

 

“vo” şəklində oxunur.

 

VE

 

“ve” şəklində oxunur.

 

IY, İ, E

 

“ıy, i, e” şəklində oxunur.

 

 

 

 

 

 

 

Koreya Əlifbasındakı cüt saitlər və tələffüzlər

 

 

 

Koreyaca hərflər Latın hərflər Tələffüzlər
 

GG

İki “g” səsinin bərabər olduğu bu cüt ünsüz “g” səsinə vurğu verməktədir.

 

 

DD

İki “d” səsinin bərabər olduğu bu cüt samit “d” səsinə vurğu

verməktədir. Heca sonu samiti olaraq istifadə edilməz.

 

BB

İki “b” səsinin bərabər olduğu bu cüt samit “b” səsinə vurğu verməktədir. Azərbaycandakı qübbə, cübbə kimi sözlərdə olduğu kimi bu cüt samit  iki sait  arasında olduğu durumlarda oxunuşu daha asan olur. Heca sonunda istifadə olunmaz.
 

SS

İki “s” səsinin bərabər olduğu bu cüt samit  “s” səsinə vurğu verməktədir.Azərbaycandakı hissə, cüssə, yassı kimi sözlərdə olduğu kimi bu cüt sait iki səs arasında olduğu durumlarda oxunuşu daha asan olur.
 

CC

İki “c” səsinin bərabər olduğu bu cüt samit “c” səsine vurğu verməktədir. Dəccal, kimi ifadə və sözlərdə olduğu

kimi  bu cüt  samit iki sait  arasında olduğu durumlarda oxunuşu daha asan olur.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin