Koreyaca dərslər-Tamamlıq şəkilçiləri ~ 을 / 를 (Dərs 9)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Mövzu:Tamamlıq şəkilçiləri ~  을 / 를

Müəllif:Ayşən Hacıyeva

Tamamlığın göstəriciləri olan 을 / 를 şəkilçilərindən qısaca bəhs edəcəyik. 을 [ıl] – samitlə bitən isimlərdən sonra; 를 [rıl] – saitlə bitən isimlərdən sonra artırılır. 칩 [çib] – ev 칩 + 을 = 칩을 [çibıl] – evi 비 [bi] – yağış 비 + 를 = 비를 [birıl] – yağışı 커피 [kopi] – kofe 커피 + 를 = 커피를 [kopirıl] – kofeni Koreya dilində felləri söyləmədən belə ismin sonuna müvafiq şəkilçini artırmaqla feldən əvvəl istifadə olunan ismin (əvəzliyin) rolunu ifadə edə bilərsiniz. Məs: 사과 [sakwa] – alma ismininə tamamlıq şəkilçiləri (을 / 를) artırmaqla 사과 sözünün hər hansı bir felin obyekti olduğunu bilərik. 사과 + 를 = 사과를 [sakwarıl] – almanı Necə ki, 사과가 [sakwaqa] dedikdə sondakı şəkilçi 가 [qa] – ya görə 사과 sözünün cümlənin mübtədası olduğunu biliriksə, eləcə də 사과를 [sakwarıl] dedikdə, 사과 sözünün cümlənin tamamlığı olduğunu və onunla istifadə edilən felləri nüəyyən yerə qədər təxmin edə bilərik. 사과를 먹습니다. [Sakwarıl moqsımnida] – alma(nı) yeyirəm.

Növbəti dərslərimizdə daha geniş toxunacağıq bu mövzuya.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin