Koreyaca dərslər-Tamamlıq şəkilçiləri ~ 을 / 를 (Dərs 9)

Mövzu:Tamamlıq şəkilçiləri ~  을 / 를

Müəllif:Ayşən Hacıyeva

Tamamlığın göstəriciləri olan 을 / 를 şəkilçilərindən qısaca bəhs edəcəyik. 을 [ıl] – samitlə bitən isimlərdən sonra; 를 [rıl] – saitlə bitən isimlərdən sonra artırılır. 칩 [çib] – ev 칩 + 을 = 칩을 [çibıl] – evi 비 [bi] – yağış 비 + 를 = 비를 [birıl] – yağışı 커피 [kopi] – kofe 커피 + 를 = 커피를 [kopirıl] – kofeni Koreya dilində felləri söyləmədən belə ismin sonuna müvafiq şəkilçini artırmaqla feldən əvvəl istifadə olunan ismin (əvəzliyin) rolunu ifadə edə bilərsiniz. Məs: 사과 [sakwa] – alma ismininə tamamlıq şəkilçiləri (을 / 를) artırmaqla 사과 sözünün hər hansı bir felin obyekti olduğunu bilərik. 사과 + 를 = 사과를 [sakwarıl] – almanı Necə ki, 사과가 [sakwaqa] dedikdə sondakı şəkilçi 가 [qa] – ya görə 사과 sözünün cümlənin mübtədası olduğunu biliriksə, eləcə də 사과를 [sakwarıl] dedikdə, 사과 sözünün cümlənin tamamlığı olduğunu və onunla istifadə edilən felləri nüəyyən yerə qədər təxmin edə bilərik. 사과를 먹습니다. [Sakwarıl moqsımnida] – alma(nı) yeyirəm.

Növbəti dərslərimizdə daha geniş toxunacağıq bu mövzuya.

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin