Koreyaca Dərslər-İşarə Əvəzlikləri(Dərs 7)

Dərsin müəllifi Ayşən Hacıyeva dərs:Şəxs Əvəzlikləri
Koreya dilindəki işarə əvəzlikləri və 것 ifadəsi. Bu dərsimizdə bir əvvəlki dərsimizdə bəhsi keçən işarə əvəzliklərini daha geniş öyrənəcəyik. Əvvəlki dərsdən öyrəndiyimiz üzrə, bu, o oradakı kimi sözlərin necə deyildiyinə təkrar nəzər salaq. 이 [i] – bu 그 [kı] – bu 저 [co] – o / oradakı Bu işarə əvəzliklərininin nə zaman işlədəcəyimizi dəqiqləşdirmək üçün aşağıdakı bir neçə sadə qaydaya diqqət etməliyik. 이 – Bu Adətən, sizə yaxın olan (məsafə baxımından) bir şeydən bir kəsdən bəhs edərkən istifadə edilir. 그 – bu Sizdən daha uzaqdakı bir şeydən söz edərkən istifadə edilir. 저 – O / oradakı Özünüzdən çox uzaqdakı bir şeydən bəhs edərkən istifadə edilir. Xatırlayırıqsa, 저 kəliməsini bir əvvəlki dərsimizdə şəxs əvəzliyi kimi öyrənmişdik. Deyiliş və yazışılışı eyni olmağına baxmayaraq, ifadə etdiyi mənalara və cümlədə istifadə edildiyi yerlərə diqqət edərsək, bu iki fərqli sözü asanlıqla ayıra bilərik bir-birindən. Məs: 1.저는 이름을 수진입니다. [co- nın i-rım-ıl su-cin-im-ni-da] Mənim adım Sucin’dir. 2.저는 사과입니다. [co-nın sa-kva-im-ni-da] O almadır. / Oradakı almadır. Bu iki cümləyə diqqət! Gördüyümüz kimi birinci cümlədəki 저 kəliməsi mən şəxs əvəzliyini rəsmi formasını ifadə edərkən, ikinci cümlədə almanı işarə edir. Cümlədəki işlənmə yerinə artırılan əlavələrinə və cümlənin tərcüməsinə diqqət edərsək, bunları fərqləndirmək çox asandır. Asanlıqla fərqləndirməyimizin bir digər işimizi daha asanlaşdıracaq yolu isə 것 [qot] ifadəsidir. Bu ifadənin qısa mənası isə “əşya, hər hansı bir şey” deməkdir. İstifadəsinə diqqət edək. İşarə əvəzliyi + 것 = o şey, o əşya, oradakı, bu şey Misallara baxaq: 이 – bu 이 + 것 = 이것 [i-qot] Tələffüzü asanlaşdırmaq üçün koreyalılar 것 əlavəsinin sonunda yerləşən ㅅ [s] (əlavənin sonunda olduğu üçün t kimi tələffüz olunur) düşür və 거 qalır. Beləliklə, 이것 = 이거 [i-qo] – bu şey, bu əşya, bunu, bu 그 – bu Bu əvəzlik də eyni qayda ilə əlavəni qəbul edir. 그 + 것 = 그것 [kı-qot] = 그거 [kı-qo] – bu şey, bu əşya, bunu 저 – o / oradakı 저 + 것 = 저것 [co-qot] = 저거 [co-qo] – oradakı şey Bu əvəzlikləri digər sözlərlə birlikdə istifadə edərək daha fərqli ifadələr qura bilərsiniz. Məs: 사람 [sa-ram] – insan 이 사람 [i sa-ram] – bu adam, bu insan, buradakı adam 그 사람 [kı sa-ram] – bu adam, bu insan 저 사람 [co sa-ram] – oradakı, o adam Qısa bir neçə ifadə ilə öyrəndiklərimizə nəzər salaq. 이것은 첵이에요. [i-qo-sın çeq-i-e-yo] – bu kitabdır. 그것은 커메라여요. [kı-qo-sın ka-me-ra-ye-yo] – bu kameradır. Bu gün öyrəndiyimiz yeni zözləri qeyd edərək, yadda saxlamağa çalışın. Növbəti dərslərdə daha çox söz ehtiyatımızın olması üçün buna diqqət etməliyik.

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin