Koreyaca dərsləri-Fellər (Dərs 4)

Fellər

 Bir iş,hərəkət bildirən sözlərə fel deyilir.Məsələn,gəlmək,açmaq,içmək.

Sözcüklərin sonundakı,- maq,mək əlavələrinə “məsdər əlavəsi”,digər qisminə də fel kökü deyilir.

Məsələn,”getmək” sözündəki məsdər əlavəsi “mək” felinin kökü isə “get”dir.

 

FEL FEL KÖKÜ MƏSDƏR ƏLAVƏSİ
GƏLMƏK GEL MƏK
GETMƏK GET MƏK
AÇMAQ MAQ
ARAMAQ ARA MAQ
     

Koreyacada da durum eynidir.Koreya fellərin  sonunda  olan  (-da)

 

 

Koreyaca da durum eynidir. Koreyaca fellərin sonunda olan [-da ]  hissəsi,

“-məq, -maq məsdər əlavəsidir. Tək başına istifadə olunduğunda “etmək” mənasına gəlir.

 

FEL – TÜRKÇE

 

GƏLMƏK
GETMƏK
AÇMAQ

 

Bəzi fellər və oxunuşu

 

Etmək 하다 Ha da
Getmək 가다 Ga da
Gəlmək 오다 O da
Görmək 보다 Bo da
Yemək 먹다 Mog da
İçmək 마시다 Ma şi da
Tanış olmaq 만나다 Man na da
Okumaq 읽다 İlg da
Yazmaq 쓰다 Ssı da
Sual vermək 묻다 Mud da
Söyləmək 이야기하다 İ ya gi ha da
Satın almaq 사다 Sa da
Satmaq 팔다 Pal da
Yaşamaq 살다 Sal da
Yürümək 걷다 God da
Qaçmaq 달리다 Dal li da
Qaçmaq 뛰다 Dvi da
Göndərmək 보내다 Bo ne da
Almaq 받다 Bad da
Öyrətmək 가르치다 Ga rı çi da
Sahib Olmaq 가지다 Ga ci da
Atmaq 버리다 Bo ri da
Minmək 타다 Ta da
Enmək 내리다 Ne ri da
Oynamaq 놀다 Nol da
Qatılmaq, Getmək 다니다 Da ni da
Bilmək 알다 Al da
Öyrənmək 배우다 Be u da
Etmək, Hazırlamaq 만들다 Man dıl da

 

İstifadə etmək 사용하다 Sa yong ha da
Oturmaq 앉다 And da
Ayaq üstə durmaq 서다 So da
Yatmaq 자다 Ca da

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin