Koreya dili sadə izahda (Dərs 2)

Hecaların yazılışı

 

Koreyaca hecaları bir qutu içində yazır kimi düşünün Səsli hərflər başda tək yazılmazlar.

Bu səbəblə səsli hərfin önünə ‘ㅇ’ səsli hərfi gətirilir amma oxunmaz. Şaquli

Xətlə olan səsli hərflər

(ㅡ, ㅜ, ㅛ və.s) ‘ㅇ’ nın altına, dik xətlə olan səsli hərflər (ㅣ,ㅏ,ㅔ vb.) “ㅇ” nın yanına (sağ tərəfinə)

yazılaraq hecalar qurulur..           

Məsələn: 오 – 요 – 우 – 유 – 으 / 아 – 야 – 어 – 여

– 이

Korecede sait hərflərin çoxu bizdəki  kimi oxunurlar. B, Ç, D, G, H, K, L, M, N, P, R, S, T

hərflər söz  içində bizdəki kimi verdikləri səsi verirler. Azərbaycan türkcəsində  olmayan cüt samitlərdə vardır.

Bunlar gg, dd, bb, cc, ss’dir.

Koreyacada  olub da Azərbaycan türkcəsində olmayan

5 dənə cüt samit vardır. Bunlar o səsin daha vurğulu oxunmasını təmin edər. Bu səsləri

iki sait arasındaki durumuna nümunə verməli  olsaq, hoqqa, ciddi,hissə, dəccal kimi sözlərdir.

 

KOREYA ƏLİFBASINDAKI  SAMİTLƏR VƏ TƏLƏFFÜZLƏRİ

 

 

Koreyaca Latın Hərflər Tələffüzlər
 

G

Başda olarsa “k” ortada olarsa “g” səsi kimi oxunur.
 

N

 

“n” səsiylə oxunur

 

D

 

Başda “t” səsiylə oxunur. Sonda “d” səsiylə oxunur.

 

 

R,L

“r,l samir hərfi sözün sonunda olduğu zaman “l” olaraq

təlləffüz edilir. Diger durumlarda isə “r” olaraq tələffüz edilir.

 

M

 

“m” səsiylə oxunur.

 

B

 

“b” səsiylə oxunur. Sözün başında “p” səsiylə oxunur.

 

S

 

Bu hərf normalda “s” tələffüzü verir. Bu hərftdən sonra gələn samit əgər ” i ㅣ, yo ㅕ, yu ㅠ, ye ㅖ” olarsa bu samit “ş” şəklində oxunur.

 

NG

Bu samitin normalda heca əvvəlində bir dəyəri yoxdur. Heca sonunda olduğunda “nğ” səsi verir. Samitlərin önündə istifadə oldunduğu zaman sadəcə oxuducu funksiyası görməktədir.
 

C

 

Başda olarsa “c” və “ç” səsi arasında.

 

Ç

 

“ç” səsiylə oxunur.sözün sonunda “d”səsiylə oxunur..

 

K

 

“k” səsiylə oxunur.

 

T

 

“t” səsiylə oxunur.

 

P

 

“p”səsiylə oxunur.

 

H

 

“h” səsiylə oxunur.

 

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin