Koreya dili sadə izahda – Dərs 1

Koreya dili (한국어, 조선어 Hangugeo, Chosŏnŏ) — koreyalıların dili və Koreya yarımadasında yerləşən hər iki dövlətin, yəni Koreya Xalq Demokratik Respublikasının və Koreya Respublikasının rəsmi dövlət dilidir.

Koreya dilinin yazılışı.jpg

Bəzi mənbələrdə Altay dillərilə, digər mənbələrdə isə tunqus-mancuriya dilləri ilə genetik qohumluğu fərz edilir. Koreya dili tərkibcə altı dialektə bölünür: şimal-şərqi, şimal-qərbi, mərkəzi, cənub-şərqi, şərq-qərbi və, nəhayət, Çedcudo adasmda işlənən dialekt.

Tarixən yazısı 1446-cı ildən bu yana məlumdur. Çin yazı sisteminə əsaslanan Han qul-yazısıdır. Koreya dilinin fonoloji sistemi 40 fonemdən ibarətdir. Bunlardan 19-u samit, 21-i isə sait fonemlərdir. Koreya dili nominativ quruluşlu aqqlütinativ dillərdən hesab olunur.

Koreyaca yüksək,orta və alçaq xitab şəkli olmaq üzrə 3 xitabla danışılan və əlifbası olan bir dildir.Koreya dilində insanlara xitab çox önəmlidir.Məsələn böyüklərə alçaq dillə xitab böyük sayqısızlıqdır.

Koreya əlifbasındakı saitlər və tələffüzləri

ㅏ A “a” səsiylə oxunur.

ㅑ YA “ya” şəklində oxunur.

Ağzınızı “a” diyəcəkmiş kimi açıb “ya” deməlisiniz.

ㅓ O bu sait hərf “ı” və “o” arası bir səsdir. Bu iki hərf tək hərf olaraq düşünülüb  oxunursa daha yaxşı olar.

 ㅕ YO “yo” şəklində oxunur. Ağzınızı “o” deyəcəkmiş kimi açıb “yo” deməlisiniz.

ㅗ O “o” sait hərfi tələffüzdə yenə “o” olaraq göstərilmişdir.

ㅛ YO “yo” şəklində oxunur. Ağzınızı “u” deyəcəkmiş kimi açıb “yo” deməlisiniz.

ㅜ U “u” saiti Azərbaycan türkcəsindəki “u” hərfiylə eynidir

 ㅠ YU “yu” səsiylə oxunur.

ㅡ I “ı” şəklində oxunur.

ㅣ İ “i” şəklində oxunur

 

 

1 rəy

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin