İspan dili (8-ci dərs)

Bildiyimiz kimi keçmiş zaman keçmişdə müəyyən bir zaman ərzində baş verib bitmiş hərəkətlər üçün istifadə edilir.“Preterito indefinido“adlanan bu zaman forması şəxslərə görə bu cür dəyişir:

Şəxslər                             “Ar“ilə bitənlərdə         “Er“ və “İr“ ilə bitənlərdə

Yo                                         E                                            İ

Tu                                         Aste                                       Iste

El/Ella/Usted                          O                                           Io

Nosotros/Nosotras                  Amos                                     Imos

Vosotros/Vosotras                  Asteis                                     Isteis

Ellos/Ellas                              Aron                                       Ieron

Ustedes                                 Aron                                       Ieron

İndi isə misallarla göstərək..

Mirar – Baxmaq                           Vivir – Yaşamaq                      Comer – Yemək

Mir-e – Baxdım                            Viv-i – Yaşadım                       Com-i – Yedim

Mir-aste – Baxdın                         Viv-ıste – Yaşadın                    Com-ıste – Yedin

Mir-o – Baxdı                               Viv-ıo – Yaşadı                         Com-ıo – Yedi

Mir-amos – Baxdıq                       Viv-ımos – Yaşadıq                   Com-ımos – Yedik

Mir-astes – Baxdınız                     Viv-ısteis – Yaşadınız                 Com-ısteis – Yediniz

Mir-aron – Baxdılar                       Viv-ieron – Yaşadılar                 Com-ieron – Yedilər

Mir-aron – Baxdınız                       Viv-eron – Yaşadınız                  Com-ieron – Yediniz

 

İspan dilində bəzi vacib sözlər:

Tanış olmağımıza şad oldum – Mucho gusto

Adınız nədir? – Como te llamas?

Mənim adım… – Mi nombre es…

Görüşənədək – Hasta pronto

Sənin üçün darıxıram – Te extrano

Nə edirsən? – Que estas haciendo?

Heç bir şey – Nada

Hə – Si

Yox – No

Məşğulsunuz? – Esta ocupado/a?

Hə,məşğulam – Si,estoy ocupado/a

Azadsınız? – Estas libre?

Hə,azadam – Si estoy libre.

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin