İspan dili (5-ci dərs)

Hola! Bu gün ispan dilinin qrammatikasından yeni mövzu ilə qarşınızdayıq.Bu gün şəxs əvəzlikləri haqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq.

Digər dillərdə olduğu kimi ispan dilində də şəxs əvəzlikləri tək və cəm halda istifadə edilməsindən asılı olaraq 2 qrupda cəmlənib.

Təkdə işlənən şəxs əvəzlikləri bunlardır :

Yo – mən

Tu – sən (Bu söz qeyri-rəsmi formada dostlara,qohumlara və s.deyilir)

Vos – sən (Bu söz isə qeyri-rəsmi formada işlənir.Yalnız “tu“-dan fərqli olaraq İspaniyada deyil,Latın Amerikasında işlədilir.)

Usted – sən (Bu söz isə rəsmi formada böyüklərə və s.deyilir. Ud. və ya V.d kimi qısaltmaq olar.)

El – o (k.c.)

Ella – o (q.c.)

Ello – o (cansız əşya) (Bu söz ispan dilində geniş şəkildə istifadə olunmur.)

İndi isə cəm halda istifadə edilən şəxs əvəzlikləri nəzərinizə çatdırırıq :

Nosotros – biz (k.c.)

Nosotras – biz (q.c.)

Vosotros – siz (k.c.) (Qeyri-rəsmi formada İspaniyada istifadə edilir.)

Vosotras – siz (q.c) (Qeyri-rəsmi formada İspaniyada istifadə edilir.)

Ustedes – siz (Bu söz isə İspaniyada rəsmi,Latın Amerikasında isə həm rəsmi,həm də qeyri-rəsmi formada istifadə edilir. Uds. və ya Vds. şəklində qısaltmaq mümkündür.)

Ellos – onlar (k.c)

Ellas – onlar (q.c.)

Qeyd edək ki,“ellos,nosotros və vosotros“ həm cəm halında olan kişilər üçün,həm də qarışıq qrupda işlədilir.Bir qrupda N sayda qadın və bir kişi olsa belə yenə də kişi cinsi işlədiləcək.

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin