İspan dili (4-cü dərs)

Hola! 🙂 Bu gün sizinlə qrammatikadan yeni bir mövzu ilə tanış olacağıq.İngilis dilindən bizə tanış olan artikl mövzusu..

İlk növbədə onu deyək ki,ingilis dilində olduğu kimi ispan dilində də artikllar müəyyənlikqeyri-müəyyənlik artiklları olmaqla iki yerə bölünür. Bizə məlum olan isim haqda bəhs edilirsə,müəyyənlik,bizə məlum olmayan isimdən danışılarsa qeyri-müəyyənlik artiklından istifadə edəcəyik. Müəyyənlik artikllarının sayı 4, qeyri-müəyyənlik artikllarının sayı da həmçinin 4-dür.

Lakin,biz bir məqama xüsusilə diqqət yetirməliyik..Bildiyimiz kimi ingilis dilində isimlərin qarşısında işlənən artikllar isimlərin cinsindən,tək və cəm halda olmasından asılı olmayaraq eyni formada olur.. İspan dilində isə belə deyil..

El – tək kişi cinsi ;

Los – cəm kişi cinsi ;

La – tək qadın cinsi ;

Las – cəm qadın cinsi.

Bəzən danışıq zamanı kişi və qadın cinsindən ibarət bir qrup isimdən istifadə edilir. “Bu zaman artiklımız necə olacaq?” deyə sual verə bilərsiniz.. Cavab olaraq bildiririk ki,cümlədə hətta bir kişi cinsindən olan isim olsa belə cəm formada “los” müəyyənlik artiklından istifadə edəcəyik. (Bunu ötən dərsimizdə də vurğulamışdıq.)

İndi isə nəzərinizə qeyri-müəyyənlik artikllarını çatdırırıq :

Un – tək kişi cinsi ;

Unos – cəm kişi cinsi ;

Una – tək qadın cinsi ;

Unas – cəm qadın cinsi.

Onu da qeyd edək ki,kişi və qadın cinslərindən ibarət cəm formalı qeyri-müəyyən isimlərin qarşısında “unos” artiklı işlənir.

İngilis dilindən bilirik ki, “a/an” artiklları “bir” mənasını verir. Bu funksiyanı ispan dilində “un/una” artiklları yerinə yetirir.

un libra – bir kitab

una casa – bir ev

 

İndi isə artikllardan necə istifadə etməli olduğumuza baxaq :

un perro – bir it (tək k.c.)

unos perros – bir neçə it (cəm k.c.)

una perra – bir it (tək q.c.)

unas perras – bir neçə it (cəm q.c.)

el gato – bir pişik (müəyyən k.c.)

los gatos – pişiklər (müəyyən k.c.)

la gata – pişik (müəyyən q.c.)

las gatas – pişiklər (müəyyən q.c.)

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin