İspan dili (3-cü dərs)

Hola! 🙂 Ötən dərsimizdə ismin cinsləri barədə məlumatı nəzərinizə çatdırmışdıq.Bu gün isə isimlərin cəm forması barədə söhbət edəcəyik.

İlk növbədə onu qeyd etməliyik ki,ingilis dilində olduğu kimi,ispan dilində də isimlərin cəmlənməsi üçün iki şəkilçi var – “s“ və “es“.

Əyər isim saitlə bitərsə,onun sonuna “s“ şəkilçisini əlavə edəcəyik.

Libro – libros (kitab-kitablar)

Pluma – plumas (qələm-qələmlər)

Chico -chicos (oğlan-oğlanlar)

Señora – señoras (xanım-xanımlar)

Yox,əyər ismimiz samitlə bitəcəksə,onda sonluq “es“-lə işlənəcək.

La universidad – las universidades (universitet(lər))

El borrador – los borradores (pozan(lar))

El profesor – los profesores (professor(lar))

La ciudad – las ciudades (şəhər(lər))

İsmin sonu “ión“ şəkilçisi ilə bitərsə cəm formasını necə düzəldəcəyik? Bunun üçün ismin sonuna “es“ şəkilçisini artırırıq və yazıdakı vurğu düşür.

El avion – los aviones (təyarə(lər))

La seccion – las secciones (bölmə(lər))

İsmin sonunda “z“ hərfi görürüksə,cəm formasını düzəltmək üçün “es“ şəkilçisini artırırıq və “z“ hərfi “c“-yə çevrilir.

La actriz – las actrices (aktyor(lar))

Əyər müəyən bir qrupda həm kişi,həm də qadın cinsinə aid isim varsa,cəm forma kişi cinsində olacaq.Məsələn,3 dişi və bir erkək pişikdən bəhs edərkən “las gatas“ deyil, “los gatos“ sözündən istifadə edəcəyik.

Mürəkkəb isimlər hər zaman kişi cinsindədir.Onların cəm formasını düzəltmək üçün yalnız qarşısındakı artikli dəyişəcəyik.

El paraguas – los paraguas (çətir(lər)).

Hər zaman təkdə olan isim – “la gente – insanlar“, hər zaman cəmdə olan isim – “los vacasiones – bayramlar“.

Onu da qeyd edək ki,isimlər cəmlənərkən ismin əvvəlindəki müəyənlik və qeyri-müəyənlik artiklları da dəyişəcək.Şəkilçilər isə həm qadın,həm də kişi cinsi üçün eynidir.

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin