İspan dili (25-ci dərs)

Salam,dəyərli izləyicilər! Bu gün sizinlə ispan dilindən son dərsimizi paylaşacağıq.

Artıq iki dərsdir ki,sadə feli birləşmələr barədə danışırıq. Bu dəfə isə bu mövzunu yekunlaşdıracağıq.

V qrupa aid olan fellər “cer” şəkilçisilə (hacer sözü istisna olmaqla) və “ducir” şəkilçisilə bitir.I şəxsin təkində isə “c” samiti “zc”-ya dəyişəcək.

c -> zc
conocer (bilmək), traducir (tərcümə etmək),
conozco     traduzco
conoces     traduces
conoce       traduce
conocemos  traducimos
conocéis      traducís
conocen       traducen

VI qrupa aid olan fellər isə “uir” şəkilçisilə bitir. Hansılar ki, “y” samiti “-a, -e, -o” saitlərindən birinə dəyişəcək.

uir -> uyo, uye, uya
construir (inşa etmək) destruir (məhv etmək)
construyo    destruyo
construyes   destruyes
construye     destruye
construimos  destruimos
construís       destruís
construyen     destruyen

 

Lüğət:

Esta seguro/a?  –  Əminsən?

Estoy seguro/a  –  Mən əminəm

Esta listo/a?  –  Hazırsan?

Estoy listo/a  –  Hazıram

Estoy practicando  –  Təcrübə keçirirəm

Estoy mejorando mi espanol  –  Mən ispancamı təkmilləşdirirəm

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin