İspan dili (24-cü dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

II qrupa III növ fellər daxildir.Hansı ki, kökündəki “e” saiti “i”-yə çevrilir. Məsələn: pedir, repetir.

e -> i
pedir (xahiş etmək) repetir (təkrar etmək)

pido repito
pides repites
pide repite
pedimos repetimos
pedís repetís
piden repiten

III qrupa isə sonu “entir, -erir, -ertir” ilə bitən III növ fellər daxildir. Bu fellərin kökündəki “e” saiti diftonqlaşaraq “ie” kimi səslənir.Məsələn: preferir.

e -> ie
sentir (hiss etmək) preferir (üstünlük vermək

siento prefiero
sientes prefieres
siente prefiere
sentimos preferimos
sentís preferís
sienten prefieren

IV qrupa aid olan fellərdə kökdəki “o” saiti vurğuda “ue” kimi səslənir. Məsələn: dormir,morir.

o -> ue
dormir (yatmaq) morir (ölmək)

duermo muero
duermes mueres
duerme muere
dormimos morimos
dormís morís
duermen mueren

 

Lüğət:

Me gusta ver la television  –  Mən televizora baxmağı sevirəm

Me gusta ver peliculas  –  Film izləməyi sevirəm

Estoy con mis amigos  –  Dostlarımla bərabərəm

Estoy con mi familia  –  Ailəmlə birlikdəyəm

Estoy escuchando musica  – Musiqi dinləyirəm

Estoy viendo la television  –  Televizor izləyirəm

Estoy viendo una pelicula  – Film izləyirəm

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin