İspan dili (21-ci dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Bu günki mövzumuz sizə ingilis dilindən də tanış olan bir mövzu – Gerundio (Cerund) mövzusudur. İspan dilində “gerundio”nun iki forması vardır : sadə və mürəkkəb.

Sadə forması..

Bu formada I növ hallanmada “ando”, II və III növ hallanmada isə “iendo” suffiksləri felin sonuna əlavə olunur.

bailar -> bailando
comer -> comiendo
vivir -> viviendo

Sadə bir formanın köməyi ilə cerundlar, hərəkətin təsdiqi ilə eyni vaxtda baş verən hərəkətləri təsvir edir.

Məsələn:
Paseando por la calle encontré un anillo de oro. – Küçədə gəzərkən qızıl üzük tapdım.
Bailando con Julia, Luís se enamoró de ella. – Culiya ilə rəqs edərkən Luis ona aşiq oldu.

Quruluş isə “sin + infinitiv” şəklində olacaq.

Hay que reunirse sin perder el tiempo. – Vaxt itirmədən birləşməliyik.

Cerundun sadə formasının düzəlməsi.

Xüsusi forması cerunda köməkçi fellər əlavə etməklə düzəlir.

1)estar + gerundio – danışıq zamanı baş verən hərəkət

Məsələn:

¿Qué estás haciendo? Estoy leyendo una revista. – Sən nə edirsən? (İndi) Jurnal oxuyuram.

2)seguir + gerundio или continuar + gerundio – davam edən və ya təkrarlanan hərəkət

Məsələn:
Sigo trabajando en la misma empresa. – Eyni şirkətdə hələ də işləyirəm.

3)ir+ gerundio или andar + gerundio – tədricən inkişaf edən hərəkət

Məsələn:
Voy acostumbrándome a las reglas nuevas. – Tədricən yeni qaydalara alışıram.

Mürəkkəb forması.

Cerundun mürəkkəb forması köməkçi söz olan “haber” və əsas felin köməyi ilə formalaşır.

besar -> habiendo besado
entender -> habiendo entendido
subir -> habiendo subido

Cerundun mürəkkəb forması əsaslandırılmış ifadədən əvvəlki hərəkətləri təsvir etmək üçün istifadə olunur.

Habiendo leído el articulo, me indigné. – Məqaləni oxuduqdan sonra qəzəbləndim.

 

Lüğət:

Esta soleado  –  Günəşli

Esta lloviendo  –  Yağış yağır

Esta nevando  –  Qar yağır

Esta nublado  –  Hava buludlu

Puedes creerlo?  –  Buna inana bilirsən?

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin