İspan dili (21-ci dərs)

Bu günki mövzumuz sizə ingilis dilindən də tanış olan bir mövzu – Gerundio (Cerund) mövzusudur. İspan dilində “gerundio”nun iki forması vardır : sadə və mürəkkəb.

Sadə forması..

Bu formada I növ hallanmada “ando”, II və III növ hallanmada isə “iendo” suffiksləri felin sonuna əlavə olunur.

bailar -> bailando
comer -> comiendo
vivir -> viviendo

Sadə bir formanın köməyi ilə cerundlar, hərəkətin təsdiqi ilə eyni vaxtda baş verən hərəkətləri təsvir edir.

Məsələn:
Paseando por la calle encontré un anillo de oro. – Küçədə gəzərkən qızıl üzük tapdım.
Bailando con Julia, Luís se enamoró de ella. – Culiya ilə rəqs edərkən Luis ona aşiq oldu.

Quruluş isə “sin + infinitiv” şəklində olacaq.

Hay que reunirse sin perder el tiempo. – Vaxt itirmədən birləşməliyik.

Cerundun sadə formasının düzəlməsi.

Xüsusi forması cerunda köməkçi fellər əlavə etməklə düzəlir.

1)estar + gerundio – danışıq zamanı baş verən hərəkət

Məsələn:

¿Qué estás haciendo? Estoy leyendo una revista. – Sən nə edirsən? (İndi) Jurnal oxuyuram.

2)seguir + gerundio или continuar + gerundio – davam edən və ya təkrarlanan hərəkət

Məsələn:
Sigo trabajando en la misma empresa. – Eyni şirkətdə hələ də işləyirəm.

3)ir+ gerundio или andar + gerundio – tədricən inkişaf edən hərəkət

Məsələn:
Voy acostumbrándome a las reglas nuevas. – Tədricən yeni qaydalara alışıram.

Mürəkkəb forması.

Cerundun mürəkkəb forması köməkçi söz olan “haber” və əsas felin köməyi ilə formalaşır.

besar -> habiendo besado
entender -> habiendo entendido
subir -> habiendo subido

Cerundun mürəkkəb forması əsaslandırılmış ifadədən əvvəlki hərəkətləri təsvir etmək üçün istifadə olunur.

Habiendo leído el articulo, me indigné. – Məqaləni oxuduqdan sonra qəzəbləndim.

 

Lüğət:

Esta soleado  –  Günəşli

Esta lloviendo  –  Yağış yağır

Esta nevando  –  Qar yağır

Esta nublado  –  Hava buludlu

Puedes creerlo?  –  Buna inana bilirsən?

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin