İspan dili (20-ci dərs)

Hal,vəziyyət fellərindən (Modo de los verbos) digərləri:

2. Subjunctivo (modo subjuntivo) – bir hərəkətin ehtimalını, zəruriliyini və arzu olunmasını nəzərdə tutur. Çox vaxt alt bəndlərdə istifadə olunur. Bundan əlavə, ifadəli bir funksiya daşıyır.

Zamanları:

İndiki zaman (Presente de Subjuntivo)
Keçmiş bitmiş (Pretérito perfecto de Subjuntivo)
Keçmiş bitməmiş (Pretérito imperfecto de Subjuntivo)
Uzaq keçmiş (Pretérito pluscuamperfecto de Subjuntivo)
Gələcək bitməmiş (Futuro imperfecto de Subjuntivo)
Gələcək bitmiş (Futuro perfecto de Subjuntivo)

3. Şərti (modo potencial) – indiki, keçmiş və ya gələcək zamanlarda ehtimal olunan hərəkətləri ifadə edir.
Şərti halın iki növü vardır:

Sadə (Potencial simple или Condicional simple)
Mürəkkəb (Potencial compuesto или Condicional compuesto)

4. İmperativ (modo imperativo) – fəaliyyət üçün motivasiya deməkdir və ya hərəkətin qadağan edilməsi deməkdir.
İmperativ halın iki növü vardır:
Müsbət forma (Imperativo afirmativo)
Mənfi forma (Imperativo negativo)

 

Voz – hərəkətin obyektə münasibətini ifadə edən forması.

İki forması vardır : voz activa, voz pasiva.

İnfinitivo.

Sadə infinitiv bütün ispan felləri üçün orijinal formadır.

İnfinitiv kök və “-h, -er, -ir” sonluqlarından ibarətdir.

Andar, perder, subir.

Əvəzlik fellərinin infinitivi “se” şəkilçisi ilə bitir.

Lavarse, afeitarse, sentarse.

Mürəkkəb infinitivlər haber və (participio) kimi köməkçilərlə yaranır:

Haber cantado, haber comido, haber recibido.

 

Lüğət:

Que paso? – Nə oldu?

Quien te gusta? – Kimi sevərsən?

Me gustas – Səni sevirəm

Es un hermoso dia – Gözəl bir gün

Es un dia lluvioso – Yağışlı bir gün

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin