İspan dili (19-cu dərs)

            Fərdi feli birləşmələr (los verbos de la conjugación individual)

Fərdi feli birləşmələr (los verbos de la conjugación individual) ümumi qaydalara riayət etmirlər və bu səbəbdən onların forması yadda saxlanılmalıdır. Bu feli birləşmələr aşağıdakılardır:

ser (mövcud olmaq), estar (olmaq,yerləşmək), dar (vermək), ver (görmək), tener (var olmaq), venir (gəlmək) və s.

Bu tip felləri daha dərindən öyrənmək üçün böyük lüğətlərə və s.baxmaq lazımdır.

   Fellərin şəxsli və şəxssiz formaları

İspan dilində də fellər şəxsli (formas personales de verbos) və şəxssiz (formas impersonales de verbos) qruplarına bölünür.

Şəxsli fellərin sonluğu bir neçə qrammatik səbəblərdən – şəxs,say,hal,səs və s.asılıdır.

Şəxsdən asılı olan fellər yalnız 3 şəxsdə (tək və cəmdə) ola bilər.

Şəxs kateqoriyasına malik olmayan fellər isə bunlardır:

Hal,vəziyyət felləri (Modo de los verbos)

İspan dilində bu fellərin sayı 4-dür.

  1. Göstərici – indiki, keçmiş və ya gələcək zamanlarda mövcud olan müsbət, mənfi və ya sorğulayıcı formada olan hərəkətləri əks etdirir.

Bu fellərin zamanları:

İndiki (Presente de Indicativo)
Keçmiş mürəkkəb bitmiş (Pretérito perfecto compuesto de Indicativo)
Keçmiş sadə bitmiş (Pretérito perfecto simple de Indicativo)
Keçmiş bitməmiş (Pretérito imperfecto de Indicativo)
Keçmiş bitmiş (uzun müddət bitmiş) (Pretérito pluscuamperfecto de Indicativo)
Öncədən (Pretérito anterior de Indicativo)
Gələcək bitməmiş (Futuro imperfecto de Indicativo)
Gələcək bitmiş (Futuro perfecto de Indicativo)

 

İspan dilində mühüm ifadələr:

Que?  –  Nə?

Cuando?  –  Nə zaman?

Donde?  –  Harada?

Por que?  –  Niyə?

Quien?  –  Kim?

Como?  –  Necə?

Que esta pasando?  –  Nə baş verir?

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin