İspan dili (16-cı dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Hola! 🙂 Feli-sifətlə bağlı olan dərsimizə xoş gəldiniz.

İspan dilində feli-sifət felin ikinci bir obrazı kimi təzahür edir..Əgər fel “ar” şəkilçisi ilə bitirsə,onda o “ado” kimi dəyişəcək. “Er” və ya “ir” ilə bitirsə “idi” kimi dəyişəcəkdir..

cerrar (bağlamaq) -> cerrado (bağlı)

leer (oxumaq) -> leído (oxunmuş)

recibir (qazanmaq) -> recibido (qazanılmış)

Qeyd edək ki, feli-sifət fel ilə birlikdə istifadə edildiyi mürəkkəb zamanlarda cins və sayı dəyişməyəcəkdir.
Feli-sifətin xüsusi forması.

Bir sıra fellərin xüsusi forması var. Bunlar aşağıdakı fellərdir :

poner (harasa uzanmaq) -> puesto
hacer (etmək) -> hecho
decir (demək) -> dicho
ver (görmək) -> visto
volver (dönmək) -> vuelto
escribir (yazmaq) -> escrito
abrir (açmaq) -> abierto

 

Lüğət :

Que sorpresa!  –  Çox təəccübləndim!

Quiero ir alla  –  Mən ora getmək istəyirəm

Es un placer  –  Bu bir zövq

Bienvenido/a  –  Xoş gəldiniz

Buena suerte  –  Uğurlar!

Cuanto tiempo sin verte  –  Uzun müddətdir görmədim

 

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin