İspan dili (15-ci dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Ötən dəfə müqayisə dərəcəsindən bəhs etdik. Gəlin,indi də “bueno, malo, grande, pequeño“sözləri üçün müqayisəli dərəcəsini öyrənək..

“Bueno, malo, grande, pequeño“ sifətləri ötən dəfə dediyimiz qaydalara uyğun olan  formalarla birlikdə xüsusi forması da vardır.

 • bueno (yaxşı) – mejor, más bueno
 • malo (pis) – peor, más malo
 • grande (böyük) – mayor, más grande
 • pequeño (kiçik) – menor, más pequeño.

Bu qaydaya görə mükəmməl müqayisəli dərəcə müəyyən bir artiklin köməyi ilə formalaşır.

 • Nuestra casa es mayor que la súya. – Bizim ev onun evindən böyükdür.
 • Nuestra casa es mayor. – Bizim ev daha böyükdür.
 • Nuestra casa es la mayor. – Bizim ev ən böyüyüdür.

İnsanların yaşı haqqında danışırıqsa, “yaşlı” və “gənc” sifətlərindən istifadə etmək istəyiriksə “mayor“ və “menor“sözlərindən istifadə olunur.

 • Isabel es menor que Jorge. – İzabel Xorxedən daha gəncdir.
 • Carmen es mayor que Juan. – Karmen Xuandan böyükdür.
 • Jorge es el mayor de todos. – Хорхе hamıdan böyükdür.
 • Isabel es la menor de todos. – İzabel hamıdan balacadır.
 • Carlos es el mayor. – Karlos ən böyükdür.
 • Pablo es el menor. – Pablo ən kiçikdir.
 • Pablo es diez años menor que Carlos. – Pablo Karlosdan 10 yaş balacadır.

                                        Kəmiyyət müqayisə dərəcəsi.

Bu müqayisəni düzəltmək üçün “tanto … como“ – “nə qədər…nə qədər“ sözlərindən istifadə edirik. Tanto sözü cinslərə və ismin tək və ya cəm olmasına görə dəyişir. Tanto (kişi c. tək hal), tanta (qadın c. tək hal), tantos (kişi c. cəm hal) və tantas (qadın c. cəm hal)

 • José tiene tanto dinero como Adrés. – Xosedəki pul Andresdəki qədərdir.
 • No tengo tantos asuntos como tu. -Mənim işim səninki qədərdir.
 • Sergio tiene tantas amigas como Carlos. – Serxionun rəfiqələri Karlosdakı qədərdir.

Lüğət :

Te ha gustado?  –  Xoşuna gəldi?

Me gusta  –  Bunu sevdim

Quieres un poco?  –  Bir az istəyərsən?

Creo que si  –  Məncə hə

Yo no lo creo  –  Mən elə düşünmürəm

Buena idea  –  Yaxşı fikir

Buen trabajo  –  Yaxşı iş

Tengo que irme  –  Getməliyəm

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin