İspan dili (11-ci dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Sifət mövzusunu davam edirik.. Qadın cinsində sonu “o“ ilə bitən sifətlər sonluğunu “a“kimi dəyişir. Sonu “a“və ya samitlə bitən sifətlər isə qadın və kişi cinsində eyni formada qalır..

sifət                           kişi c.                                          qadın c.

amarillo (sarı) el cinturón amarillo (sarı kəmər) la rosa amarilla (sarı qızılgül)
guapo (qəşəng) el chico guapo (qəşəng oğlan) la chica guapa (qəşəng qız)
verde (yaşıl) el vestido verde (yaşıl don) la alfombra verde (yaşıl xalça)
grande (böyük) el edificio grande (böyük bina) la butaca grande (böyük kreslo)
azul (göy) el cielo azul (göy səma) la pared azul (göy divar)
difícil (çətin) el asunto difícil (çətin iş) la lección difícil (çətin dərs)

 

Bu qaydada istisnalıq milliyyət anlayışında təşkil edir.Bu sifətlər “o“ və ya samitlə bitə bilər.Qadın cinsində isə sonluq “a“ olmalıdır.

 • chinesco (çinli) -> chinesca
 • ruso (rus) -> rusa
 • japonés (yapon) –> japonesa
 • español (ispan) -> española
 • chileno (çilili) -> chilena
 • alemán (alman) -> alemana

İstisnalıq təşkil edən daha bir sifət qrupu isə sonu “or,an,in“şəkilçisi olanlardır. Baxmayaraq ki,onlar adi halda samitlə bitir,qadın cinsində sonluğa “a“əlavə edilir.

 • hablador (danışqan) -> habladora
 • trabajador (işlək) -> trabajadora
 • holgazán (tənbəl) -> holgazana
 • dormilón (yuxulu) -> dormilona
 • traidor (xain) -> traidora

Qeyd edək ki, bu qrupun bəzi sifətləri eyni kökdən meydana gələn isimlərlə eyni formaya malikdir.

 • dormilón – yuxulu, yuxuda gəzən

Müqayisə dərəcəli sifətlər də istisnalıq təşkil edir..

mejor – daha yaxşı

peor – daha pis

Bu tip fellər həm qadın,həm də kişi cinsində eyni formaya malikdir.

Əyər isimlər “ito,ete,ote“suffiksləri ilə bitirsə onda dəyişim bu formada olacaq:

 • -ito -> -ita
 • -ete -> -eta
 • -oto -> -ota
  Nümunə:
 • negrito (zənci) ->negrita
 • regordete (arıq) –> regordeta
 • grandote (sağlam) -> grandota

 

Yeni sözlər :

Te ayudare – Sənə kömək edəcəyəm

Gracias por tu ayuda – Köməyiniz üçün təşəkkürlər

Si,por favor – Bəli, lütfən

No gracias – Xeyr,təşəkkür edirəm

Dia – Gün

Tarde – Axşam

Noche – Gecə

La manana – Səhər

Temprano – Erkən

Tarde – Gec

 

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin