İngilisi dili (3-cü dərs)

Hi everyone! 🙂 Salam dostlar bu gün sizə üçüncü dərsimizi təqdim edirəm. Bu gün dərsimiz 2 hissədən ibarət olacaq.Birinci hissədə biz qrammatik bilgilərə yiyələnəcəyik. Düşündüm ki, ilk olaraq şəxs əvəzliklərindən danışsaq,daha məqsədə uyğun olar.

Azərbaycan dilində olduğu kimi ingilis dilində də 6 şəxs əvəzliyi var :

I (ay) –  Mən

You (yu) – Sən

He,She,İt (hi,şi,it) – O (müvafiq olaraq kişi,qadın və canlı və cansız digər isimlər) Rus dilindən fərqli olaraq ingilis dilində heyvanlar “kim?” sualına cavab vermir..

We (vi) – Biz

You (yu) – Siz

They (ðey) – Onlar

Dərsimizin ikinci hissəsini yeni sözlərin öyrənilməsinə həsr edirik..

a plane (e pleyn) – təyyarə

a name (e neym) – ad

a game (e geym) – oyun

a gate (e geyt) – darvaza

a man (e mən) – kişi

a map (e məp) -xəritə

a flag (e fləq) – bayraq

a cap (e kəp) – papaq

a cat (e kət) – pişik

a mad (e məd) – dəli

a banana (e bənəna) – banan

a bag (e bəq) – çanta

bad (bəd) – pis

a city (e siti) – şəhər

 

 

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin