İngilisi dili (3-cü dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Hi everyone! 🙂 Salam dostlar bu gün sizə üçüncü dərsimizi təqdim edirəm. Bu gün dərsimiz 2 hissədən ibarət olacaq.Birinci hissədə biz qrammatik bilgilərə yiyələnəcəyik. Düşündüm ki, ilk olaraq şəxs əvəzliklərindən danışsaq,daha məqsədə uyğun olar.

Azərbaycan dilində olduğu kimi ingilis dilində də 6 şəxs əvəzliyi var :

I (ay) –  Mən

You (yu) – Sən

He,She,İt (hi,şi,it) – O (müvafiq olaraq kişi,qadın və canlı və cansız digər isimlər) Rus dilindən fərqli olaraq ingilis dilində heyvanlar “kim?” sualına cavab vermir..

We (vi) – Biz

You (yu) – Siz

They (ðey) – Onlar

Dərsimizin ikinci hissəsini yeni sözlərin öyrənilməsinə həsr edirik..

a plane (e pleyn) – təyyarə

a name (e neym) – ad

a game (e geym) – oyun

a gate (e geyt) – darvaza

a man (e mən) – kişi

a map (e məp) -xəritə

a flag (e fləq) – bayraq

a cap (e kəp) – papaq

a cat (e kət) – pişik

a mad (e məd) – dəli

a banana (e bənəna) – banan

a bag (e bəq) – çanta

bad (bəd) – pis

a city (e siti) – şəhər

 

 

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin