İngilis dili (8-ci dərs)

Hi everyone! 🙂 Ötən dərsimizdə qrammatik bilgilərə yer ayırdığımız üçün bu dəfə daha çox yeni sözlərin öyrənilməsinə və dialoqlara nəzər salacağıq.Beləliklə,dərsimiz başladı!

mute ( myuut ) – səssiz

cute ( kyuut ) – xoş  ( How cute! Hau kyuut – Necə də xoşdur!)

to shut ( tu şat ) – bağlamaq

a bug ( e baq ) – böcək

but ( bat ) – lakin ( Qeyd edək ki,“but“ cümlənin əvvəlində işləndikdə akademik baxımdan doğru sayılmır.Bunun üçün biz,cümlənin əvvəlində “but“ əvəzinə “however (hauevə) kəlməsindən istifadə edəcəyik ki,bu söz də dilimizə “amma,lakin“ kimi tərcümə olunur. )

a valley ( vaəli ) – vadi

wind ( vind ) – külək

to wind ( tu vind ) – sarımaq

to wind somebody round ones ( tu vind sambədi raund vans ) – kimisə məsxərəyə qoymaq

a xerox ( e ziroks ) – kserokopiya

a xylophone ( saylafon ) – ksilofon

yesman ( yes mən ) – yaltaq

zero ( zirou ) – sıfır

 

Is there anything I can do for you? ( iz ðeə eniθinq ay kn du fo yu? ) – Məndən istəyəcəyiniz bir şey varmı?

It`s my plesaure/Its a pleasure. ( it`s my pleyşə/it`s e pleyşə ) – Mənim üçün xoşdur.

Would you like a cup of tea? ( vuld yu layk e cap of tii? ) – Bir fincan çay içərdiniz?

Thanks a lot/awfully. ( θənks e lot/oufuli ) – Çox təşəkkür edirəm.

Its nothing. (it`s naθinq ) - Dəyməz

I hope youll feel better soon. ( ay houp yu``ll fiil betr suun ) - Ümid edirəm ki,siz tezliklə özünüzü daha yaxşı hiss edəcəksiniz.

Many thanks. ( meni θənks ) – Çox təşəkkür edirəm.

That`s all right. ( ðət`s oll rayt ) – Buyurun.

Help yourself to fruit. ( help yurself to fruut ) – Meyvəyə qonaq olun.

How kind of you. ( hau kaynd of yu ) – Siz nə qədər qayğıkeşsiniz.

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin