İngilis dili (8-ci dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Hi everyone! 🙂 Ötən dərsimizdə qrammatik bilgilərə yer ayırdığımız üçün bu dəfə daha çox yeni sözlərin öyrənilməsinə və dialoqlara nəzər salacağıq.Beləliklə,dərsimiz başladı!

mute ( myuut ) – səssiz

cute ( kyuut ) – xoş  ( How cute! Hau kyuut – Necə də xoşdur!)

to shut ( tu şat ) – bağlamaq

a bug ( e baq ) – böcək

but ( bat ) – lakin ( Qeyd edək ki,“but“ cümlənin əvvəlində işləndikdə akademik baxımdan doğru sayılmır.Bunun üçün biz,cümlənin əvvəlində “but“ əvəzinə “however (hauevə) kəlməsindən istifadə edəcəyik ki,bu söz də dilimizə “amma,lakin“ kimi tərcümə olunur. )

a valley ( vaəli ) – vadi

wind ( vind ) – külək

to wind ( tu vind ) – sarımaq

to wind somebody round ones ( tu vind sambədi raund vans ) – kimisə məsxərəyə qoymaq

a xerox ( e ziroks ) – kserokopiya

a xylophone ( saylafon ) – ksilofon

yesman ( yes mən ) – yaltaq

zero ( zirou ) – sıfır

 

Is there anything I can do for you? ( iz ðeə eniθinq ay kn du fo yu? ) – Məndən istəyəcəyiniz bir şey varmı?

It`s my plesaure/Its a pleasure. ( it`s my pleyşə/it`s e pleyşə ) – Mənim üçün xoşdur.

Would you like a cup of tea? ( vuld yu layk e cap of tii? ) – Bir fincan çay içərdiniz?

Thanks a lot/awfully. ( θənks e lot/oufuli ) – Çox təşəkkür edirəm.

Its nothing. (it`s naθinq ) - Dəyməz

I hope youll feel better soon. ( ay houp yu``ll fiil betr suun ) - Ümid edirəm ki,siz tezliklə özünüzü daha yaxşı hiss edəcəksiniz.

Many thanks. ( meni θənks ) – Çox təşəkkür edirəm.

That`s all right. ( ðət`s oll rayt ) – Buyurun.

Help yourself to fruit. ( help yurself to fruut ) – Meyvəyə qonaq olun.

How kind of you. ( hau kaynd of yu ) – Siz nə qədər qayğıkeşsiniz.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin