İngilis dili (70-ci dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Hər kəsə salam! 🙂 Bu gün ingilis dilindən sonuncu dərsimizi təqdim edirik. Sonuncu mövzu olaraq “So and such” mövzusunu seçdik.

Biz “so”-dan sonra sifət və ya zərf işlədirik:

so nice;  so quick.

“Such”-dan sonra isə isimdən istifadə edilir:

such a story;  such people.

Biz həm də “such + sifət + isim” strukturundan da istifadə edə bilərik:

such nice people.

“So” və “such” hər ikisi sifəti və zərfi daha güclü edir..

1) It’s a beautiful day,isn’t it? It’s so warm.

Siz “so..that” hissəciyindən istifadə edə bilərsiniz.

The book was so good that I couldn’t put it down.

“That”-ı deməyə də bilərik..

I was so tired I feel asleep.

2) It was a great holiday. We had such a good time.

Siz “such..that” ifadəsindən yararlana bilərsiniz.

It was such a good book that I couldn’t put it down.

Bu dəfə də “that”-ı cümlədən xaric edə bilərik.

It was such nice weather we spent..

Biz “so” və “such”-ı “like this” mənasında da işlədə bilərik.

I’m tired because I got up at six.I don’t usually get up so early.

You know it’s not true.How can you say such a thing.

“No such” ifadəsi isə inkarlıq bildirmək üçün istifadə edilir.

You won’t find the word “blid” in the dictionary.There’s no such word.

İndi isə “so” və “such”-ı müqayisə edək:

so long —> such a long time.

I haven’t seen her for so long I’ve forgotten what she looks like.

I haven’t seen her for such a long time.

so far —> such a long way.

I didn’t know it was so far.

I didn’t know it was such a long way.

so much,so many —> such a lot (of)

I’m sorry I’m late – there was so much traffic.

I’m sorry I’m late – there was such a lot of traffic.

 

Sonuncu mövzu olaraq “I can talk about books” mövzusunu seçdik. Bu mövzuya aid sözlər:

reference book  –  məlumat kitabı

manual  –  dərslik,nizamnamə

pleasure  –  zövq

poetry  –  poeziya,şeir

novel  –  roman

mystery  –  sirr

science fiction  –  elmi-fantastik

non-fiction  –  qeyri-bədii

title  –  başlıq,sərlövhə

cover  –  örtük

browse  –  göz atmaq,mağazadan nəsə almaq üçün gəzinmək

paperback  –  kağız örtüklü kitab

author  –  müəllif

look through  –  vərəqləmək,nəzərdən keçirmək

chapter  –  kitabda fəsil

fascinating  –  valehedici

 

 

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin