İngilis dili (69-cu dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Yəqin ki,ingilis dili öyrənərkən “Questions tags?” (quyruq suallar) mövzusu ilə qarşılaşmısınız. “Do you?”, “Isn’t it?” kimi ifadələr bu qəbildəndir.

Bu tip cümlələrdə biz köməkçi fellərdən (have/was/will)istifadə edirik.”Do/does/ did” isə indiki və keçmiş sadə zamanlar üçün işlədilir.

Normalda biz inkar məna bildirən “quyruq sualları) adi halda olan cümlədən sonra istifadə edirik:

There was a lot of traffic,wasn’t there?

Eynilə inkar halda olan cümlədən sonra adi halda olan “quyruq sualını” deyirik:

They don’t like us,do they?

“Yes” və “no” cavabları inkar bildirən “tag question”a cavab olaraq deyilir:

You’re not going out today,are you?

Yes (=Yes,I’m going out)

No (=No,I’m not going out)

“Quyruq sualları”nın hansı mənada olduğu onu tələffüz etməyimizdən asılıdır. Əgər sizin səsiniz yavaşlayırsa siz bu sualı real olaraq soruşmursunuz, sadəcə dinləyicinin sizinlə razılaşmağını gözləyirsiniz:

She’s very funny.She’s got a great sense of humor,hasn’t she?

Lakin,səsiniz yüksəlirsə,siz bu sualı real olaraq soruşursunuz:

You haven’t seen Jamila today,have you?

No,I’m afraid I haven’t.

Siz nə iləsə maraqlanarkən “inkar cümləsi + adi halda olan “tag” ” quruluşundan istifadə edə bilərsiniz:

You haven’t got a pen,have you?

Yes,here you are.

“Let’s”dən sonra “shall we”dən istifadə edirik:

Let’s go for a walk,shall we? (səsimiz yüksəlir)

“Don’t”dan sonra “will you” köməyimizə çatır:

Don’t be late,will you? (səsimiz yavaşlayır)

“I’m…” dan sonra isə inkar “quyruq sualı” “aren’t I?” (=am I not?) şəklində olacaq:

I’m right,aren’t I?

Yes,you are.

 

Dərsimizin ikinci hissəsi “I can talk about films” mövzusuna həsr edilir:

award  –  mükafat

prize  –  mükafat

achievement  –  nailiyyət

winner  –  qalib

outstanding  –  görkəmli,məşhur

leading role  –  rol ifa etmək

editing  –  redaktə

extraordinary  –  qeyri-adi

gripping  –  həyəcanlı

movie  –  film

plot  –  süjet

disappointing  –  xəyal qırıqlığı

swearing  –  küfr,söyüş

unsuitable  –  uyğunsuz

disgusting  –  nifrətedici

 

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin