İngilis dili (69-cu dərs)

Yəqin ki,ingilis dili öyrənərkən “Questions tags?” (quyruq suallar) mövzusu ilə qarşılaşmısınız. “Do you?”, “Isn’t it?” kimi ifadələr bu qəbildəndir.

Bu tip cümlələrdə biz köməkçi fellərdən (have/was/will)istifadə edirik.”Do/does/ did” isə indiki və keçmiş sadə zamanlar üçün işlədilir.

Normalda biz inkar məna bildirən “quyruq sualları) adi halda olan cümlədən sonra istifadə edirik:

There was a lot of traffic,wasn’t there?

Eynilə inkar halda olan cümlədən sonra adi halda olan “quyruq sualını” deyirik:

They don’t like us,do they?

“Yes” və “no” cavabları inkar bildirən “tag question”a cavab olaraq deyilir:

You’re not going out today,are you?

Yes (=Yes,I’m going out)

No (=No,I’m not going out)

“Quyruq sualları”nın hansı mənada olduğu onu tələffüz etməyimizdən asılıdır. Əgər sizin səsiniz yavaşlayırsa siz bu sualı real olaraq soruşmursunuz, sadəcə dinləyicinin sizinlə razılaşmağını gözləyirsiniz:

She’s very funny.She’s got a great sense of humor,hasn’t she?

Lakin,səsiniz yüksəlirsə,siz bu sualı real olaraq soruşursunuz:

You haven’t seen Jamila today,have you?

No,I’m afraid I haven’t.

Siz nə iləsə maraqlanarkən “inkar cümləsi + adi halda olan “tag” ” quruluşundan istifadə edə bilərsiniz:

You haven’t got a pen,have you?

Yes,here you are.

“Let’s”dən sonra “shall we”dən istifadə edirik:

Let’s go for a walk,shall we? (səsimiz yüksəlir)

“Don’t”dan sonra “will you” köməyimizə çatır:

Don’t be late,will you? (səsimiz yavaşlayır)

“I’m…” dan sonra isə inkar “quyruq sualı” “aren’t I?” (=am I not?) şəklində olacaq:

I’m right,aren’t I?

Yes,you are.

 

Dərsimizin ikinci hissəsi “I can talk about films” mövzusuna həsr edilir:

award  –  mükafat

prize  –  mükafat

achievement  –  nailiyyət

winner  –  qalib

outstanding  –  görkəmli,məşhur

leading role  –  rol ifa etmək

editing  –  redaktə

extraordinary  –  qeyri-adi

gripping  –  həyəcanlı

movie  –  film

plot  –  süjet

disappointing  –  xəyal qırıqlığı

swearing  –  küfr,söyüş

unsuitable  –  uyğunsuz

disgusting  –  nifrətedici

 

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin