İngilis dili (66-cı dərs)

Bu gün sizinlə çox önəmli mövzulardan biri olan “Questions” mövzusunu öyrənəcəyik. İlk növbədə onu deyək ki, sual cümlələrində biz obyekti adətən ilk feldən sonra yazırıq.

Will Tom be here tomorrow?

İndiki sadə zamanda biz “do/does”-dan istifadə edirik..

Do you live near here?

Təbii ki,keçmiş zamanda bu “did” ilə əvəzlənəcək..

Did you sell your car?

Lakin, “who,what” cümlədə subyektdirsə siz “do/does/did”-dən istifadə etmirsiniz..

Somebody telephoned Emma.

Who telephoned Emma?

Bu cümlələrdə “who/what” subyektdir:

What happened to you last night?

Who wants something to eat?

 

Qeyd: Sözönlərinin sual cümlələrdəki mövqeyinə diqqət edin..

Who do you want to speak to?

Which job has Ann applied for?

Siz həmçinin “sözönü + whom”-dan da istifadə edə bilərsiniz.

To whom do you wish to speak?

“Isn’t it…?”, “Didn’t you…?” kimi inkar cümlələr isə təəccüb bildirmək üçün və ya müsahibimizin bizimlə razılaşmağını gözlədiyimiz zaman istifadə edilir.

Didn’t you hear the doorbell? I rang it three times.

“Haven’t we met somewhere before?” “Yes,I think we have.”

Sual cümlələrinin cavabı olaraq isə “yes” və “no” sözlərindən istifadə edəcəyik.

İndi isə “why” ilə başlayan sual cümlələrinin strukturuna nəzər yetirək.

Why don’t we go out for a meal tonight?

 

“I can describe the senses” mövzusuna davam edirik..

smell sth  –  qoxlamaq

smell like sth  –  nəyinsə qoxusuna bənzəmək

stink  –  üfunət

flavour  –  ləzzət,tam,dad

taste  –  dadmaq

bland  –  yumşaq,az ləzzətli

press  –  sıxmaq,basmaq

grab  –  tutmaq

tap –  yavaş toxunmaq,taqqıldatmaq

rub –  sürtmək,ovuşdurmaq

 

“Like” sözünü “xoşlamaq” mənasından başqa biz iki mənada işlədə bilərik:

1) bənzəmək mənasında:

This flower smells like honey.

2) onun kimi,onuntək mənasında:

Some people like Jamil live alone.

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin