İngilis dili (65-ci dərs)

Vasitəli nitqlə bağlı dərsimiz davam edir.. Feli heç də hər zaman vasitəli nitqə çevirməyimiz vacib deyil. Nəsə haqda məlumat veririksə və situasiya dəyişmirsə feli keçmiş zamana dəyişməyimizə ehtiyac yoxdur:

Helen said,”I want to go to New York next year.” (vasitəsiz)

Helen told me that she wanted to go to New York next year. (vasitəli)

Siz həm də feli keçmiş zamana çevirə bilərsiniz:

Helen told me that she wanted to go to New York next year.

Lakin,siz bitmiş hərəkət barədə məlumat verirsinizsə feli keçmiş zamanda deməlisiniz:

Paul left the room suddenly.He said he had to go New York next year.(“has to go” demirik)

Dediyimizlə baş verən hərəkət arasında fərq varsa keçmiş zamanı istifadə etməyə ehtiyacımız var. Məsələn:

You met Sona a few days ago.She said “Ulkar is in hospital.” (vasitəsiz nitq)

Bir qədər sonra isə siz Ülkərlə rastlaşırsınız və deyirsiniz:

“I didn’t expect to see you,Ulkar.Sona said you were in hospital.”

“Say” və “tell”..

Kiminsə danışdığı müddətdə nəsə dediyini nəzərdə tuturuqsa “tell”dən istifadə edirik:

Sona told me that you were in hospital.

Digər hallarda isə “say” deyəcəyik:

Sona said that you were in hospital.

Lakin,siz “say something to somebody” ifadəsindən də istifadə edə bilərsiniz:

Ann said goodbye to me and left.

Digər bir ifadə isə “tell/ask somebody to do something” ifadəsidir. Biz həmçinin,vasitəli niqtdə məsdərdən də yararlana bilirik.Xüsusilə,”tell” və “ask” sözlərindən..

“Please don’t tell anybody what happened,” Jackie said to me. (vasitəsiz)

Jackie asked me not to tell anybody what (had) happened. (vasitəli)

“Somebody said (not) to do something” ifadəsindən də istifadə edə bilərsiniz:

Jackie said not to tell anyone.(“Jackie said me” demirik)

 

“I can describe the senses” mövzusu üzrə sözlər:

look  –  diqqətlə baxmaq

see  –  görmək

watch  –  bir qədər uzun müddət izləmək

appear  –  görünmək

stare  –  gözünü zilləyib baxmaq

notice  –  sezmək

observant  –  müşahidəçi

glance  –  nəzər yetirmək

hear  –  eşitmək

sound (like sth) –  səslənmək (nəyəsə bənzəmək) (It sound like a child crying – Bu uşaq ağlamağı kimi səslənir)

listen  –  dinləmək

overhear  –  təsadüfən eşitmək

catch  –  tutmaq

 

Davamedici zamanlar üçün məsdəri tək istifadə edə bilmərik. Məsələn, “I see, I’m seeing” deyə bilmərik. Onun əvəzində “can”-dan yardım alacağıq. Məsələn, “I can see three boats in this photo.”

 

 

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin