İngilis dili (64-cü dərs)

Biz bəzən nitqimizdə digər şəxslərin dediklərini istifadə edirik.Bəs bunu ingiliscə ifadə etsək necə olacaq? Məsələn, Ülvinin dediyini digər şəxsə izah etməyin iki yolu vardır:

Vasitəsiz nitqlə (direct speech):

Ulvi said, “I’m feeling ill.”

Vasitəli nitq (reported speech):

Ulvi said that he was feeling ill.

Biz vasitəli nitqdən istifadə edərkən əsas fel adətən keçmiş zamanda (Ulvi said that../I told her that..)olur.

I told Lisa that I didn’t have any money.

“That” sözü cümlədə deyilə də bilər, cümlədən xaric edilə də bilər.

Ümumiyyətlə,indiki zamanda vasitəsiz nitqdə olan cümlə vasitəli nitqdə keçmiş zamanda olur:

am/is – was;  do/does – did; will-would;

are-were;  have/has – had;  can-could;

want/go – wanted/went.

Gəlin,vasitəli və vasitəsiz nitqi müqayisə edək:

Siz dostunuzla qarşılaşmısınız.O bir sıra yenilikləri vasitəsiz nitqdə dedi..

“My parents are very well.”

“I’m going to learn to drive.”

“I want to buy a car.”

İndi isə siz digər bir şəxsə bunları izah edirsiniz.

“She said that her parents were very well.”

“She said that she was going to learn to drive.”

Keçmiş sadə zamanda (did/saw/knew) siz vasitəli nitqi olduğu kimi saxlayırsınız,yaxud bunu keçmiş bitmiş zamana (had done/had seen/ had known) dəyişirsiniz.

Ulvi said: “I woke up feeling ill,so I didn’t go to work.” (vasitəsiz nitq)

“Ulvi said (that) he woke up feeling ill, so he didn’t go to work”, yaxud “Ulvi said (that) he had woken up feeling ill, so he hadn’t gone to work. (vasitəli nitq)

 

Dərsin ikinci mövzusu “I can describe objects”dir.

a rubber tyre  –  rezin şin

a woollen blanket  –  yun adyal

a wax candle  –  mum (şam)

a silver candlestick  –  gümüş şamdan

a cardboard box  –  karton qutu

a steel pipe  –  polad boru

a concrete bridge  –  beton körpü

iron railings  –  dəmir məhəccər

a wooden fence  –  taxta hasar

rectangle/rectangular  –  düzbucaqlı

point/pointed  –  nöqtə

straight  –  düz

curved  –  əyri

 

 

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin