İngilis dili (61-ci dərs)

Məchul növlə bağlı dərsimiz davam edir..

I was offered…/ we were given…və s.

Bəzi fellərin 2 obyekti ola bilər. Məsələn : give

Somebody gave the police the information. (1-ci obyekt the police, ikinci obyekt the information)

Bu da iki məchul cümlə qurmağımızı mümkün edir.

The police were given the information;

The information was given to the police.

İki obyekti ola bilən digər fellər:

ask, offer, pay, show, teach, tell

Biz bu felləri məchul növdə işlədərkən cümlədə ilk söz şəxsi ( I, You, The men) bildirir.

I don’t like being..

“Doing/seeing” və s.sözlərin məchulu “being done/being seen” formasında olacaq.

Məlum növ: I don’t like people telling me what to do

Məchul növ: I don’t like being told what to do

I was born..

Keçmiş zamanda biz ” was/were born” deyirik. İndiki zamanda isə “are born” deyə bilərik.Məsələn:

How many babies are born every day?

Get..

Siz “get” sözünü məchul növdə “be” əvəzinə istifadə edə bilərsiniz.

I don’t often get invited to parties.

“Get” sözünü yalnız hər hansı hadisə baş verərkən istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, bu cümlədə “get” sözünü istifadə edə bilməzsiniz.

Jill is liked by everybody. (not gets liked – this is not a “happening”)

Biz “get” sözünü qeyri-formal olaraq işlədirik. “Be” sözünü isə bütün situasiyalarda işlədə bilərik.

“Get” sözünü aşağıdakı ifadələrdə (mənaca məchul olmayanda) istifadə edirik:

get married, get divorced, get lost, get dressed, get changed.

 

“I can describe urban life” mövzusuna aid sözlər:

multi-storey car park  –  çox mərtəbəli avtomobil parkı

pavement  –  səki

filthy  –  çirkli

subway  –  metro, yeraltı keçid

beg  –  pul üçün dilənmək

hurry  –  tələsmək

graffiti  –  divarlarda yazılar və ya rəsm (adətən,yumoristik və ya siyasi)

litter  –  zibil

whistle  –  fit

inner city  –  daxili şəhər

depressing  –  əzici,qəmgətirən

wonder  –  təəccüb,heyrət

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin