İngilis dili (6-cı dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Salam dostlar! Ötən dəfəki dərsimizdə qrammatik bilgilərə çox yer verdiyimizdən bu dəfə daha çox yeni sözlərin öyrənilməsinə və dialoqlara yer verəcəyik. Başladıq 🙂

iron (ayrın) – bu söz həm dəmir,həm də ütü mənasında işlənir..

steel (stiil) – polad

copper (kapr) – mis

silver (silvr) – gümüş

gold (qold) – qızıl

ice (ays) – buz

air (er) – hava

product (pradakt) – məmulat

permission (pörmişn) – icazə

progress (proqres) – tərəqqi,inkişaf

 

May I go?  (Mey ay qo?)  – Gedə bilərəm?

Where do you live? (Veə du yu liv?)  – Harada yaşayırsınız?

I live in Baku.  (Ay liv in Baku.)  – Bakıda yaşayıram.

Do you speak English?  (Du yu spik İnqliş?)  – İngiliscə danışa bilirsiniz?

Stand in queue.  (Stənd in kyu.)  – Növbədə dayanın.

Have a patience.  (Həv e peyşns.)  – Səbrli olun.

I envy you.  (Ay envi yu.)  – Sizə qibtə edirəm.

Can you imagine?  (Kən yu imədjin?)  – Təvəvvür edirsiniz?

Imagine you are in London.  (İmədjin yu a in Landn.)  – Təsəvvür edin ki,Londondasınız.

Your English is very promising.  (Your İnqliş iz veri promisinq.)  – Sizin ingiliscəniz çox ümidvericidir.

Sorry to interrupt.  (Sori tu inorəpt.)  – Sözünüzü kəsdiyim üçün üzr istəyirəm.

Try not to make a mistake.  (Tray nıt tu meyk e misteyk.) – Çalışın səhv etməsiniz.

He looks young for his age.  (Hi luks yanq fo hiz eydj.)  – O yaşına görə cavan görünür.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin