İngilis dili (59-cu dərs)

Bu gün ingilis dili öyrənərkən ən çox problem yaradan mövzulardan biri – Passive voice haqda danışacağıq.

Biz məlum növdə danışarkən subyektin nə etdiyini bildiririk.

It’s a big company.It employs two hundred people.

Məchul növdə isə subyektə nə olduğunu bildiririk.

Two hundred people are employed by the company.

Məchul növdə adətən,hadisənin səbəbkarı naməlum olur.

A lot of money was stolen in the robbery.

Səbəbkar bildirildikdə isə “by” hissəciyi köməyimizə gəlir.

Two hundred people are employed by the company.

Məchul növün quruluşu belədir:

“Be” (is/was) + past participle (done/ cleaned/seen)

Məlum növ indiki zamanda fel olduğu kimi və ya felin sonuna “s” hissəciyi artırmaqla düzəlirsə (cleans, sees), məchul növ “to be + past participle” (is cleaned, are seen) şəklində olacaq.

Keçmiş zamanda isə məlum növ “ed” hissəciyi (cleaned) və ya qaydasız fellərdəki kimi (saw) şəklində olacaqsa, məchul növdə “was/were” + “ed” hissəciyi və qaydasız fellərdəki kimi (seen) olacaq.

 

Dərsimizin ikinci hissəsi isə “I can describe housework” mövzusu üzrə sözlərə sərf edilir..

task  –  tapşırıq (görülməsi lazım olan iş)

wipe  –  qurulamaq

grease  –  yağ (yeməkdən sıçrayan)

tidy (up)  –  yığışdırmaq

throw away  –  tullamaq

sweep  –  süpürmək

mud  –  palçıq

vacuum  –  tozsoranla tozunu almaq

dust  –  kiçik hissənin tozunu almaq

polish  –  cilalamaq

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin