İngilis dili (58-ci dərs)

Hi everyone! 🙂 Bu gün sizinlə “wish” barədə danışacağıq. Gəlin,”wish”in nə zaman və necə istifadə olunduğuna nəzər yetirək.

Siz “I wish you luck/every success” kimi ifadələr işlədə bilərsiniz. Biz bunu kiməsə xoş arzularımızı bildirərkən istifadə edirik. Amma hər hansı bir hərəkətin baş verməsi üçün “hope” sözü köməyimizə gəlir.

I hope you get this letter before you go away.

“I wish” və “I hope” ifadələrini bir birindən fərqləndirən bir cəhət də ikinci ifadənin “have” ilə işlənə bilməsidir.

Nədənsə peşman olarkən,nəyinsə olmasını arzuladığımız zaman da “wish” ifadəsini istifadə edirik. Cümləni keçmiş zamanda desək də indiki zamanı nəzərdə tutmuş oluruq.

Do you wish you lived near the sea?

Yox,əgər keçmiş zamanı nəzərdə tuturuqsa onda “wish + had..” (had known/had said) istifadə edirik.

I wish I hadn’t said it.

“I wish I could do something” = nəyisə etmək istəyərdim,amma bacarmıram..

I wish I could remember his name.

“I wish I could have (done something)” isə keçmişdə nəyisə edə bilmədiyim üçün təəssüflənirəm deməkdi.

I wish I could have gone.

Digər bir ifadə isə “I wish…would” ifadəsidir.. Bu ifadə situasiyalar üçün deyil,dəyişikliklər və ya hərəkətlər üçün istifadə edilir..

I wish you would do something.

İnkarı da “would”dan sonra “not” hissəciyinin əlavə edilməsi ilə düzəlir.

“I can explain household tasks” mövzusu üzrə sözlər:

bang a nail – mismarlamaq

screw – şurup

screwdriver – şurupu açmaq və ya bağlamaq üçün alət (rusca “aтверка)

thread – sap

sewing – tikiş

string – ip

rope – kəndir

wire – sim

sellotape – izolent

light bulb – elektrik lampası

leak – sızmaq

properly – lazımi qaydada

out of order – yararsız

stain – ləkə

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin