İngilis dili (56-cı dərs)

If I knew…I wish I knew..Gəlin, bu gün bu ifadələr haqda danışaq..

Biz “if + past” ifadəsini keçmişdə etmək istəyib də edə bilmədiyimiz hərəkətlər üçün istifadə edirik.

Tom would read more if he had more time. (but he doesn’t have much time)

We wouldn’t have any money if we didn’t work. (but we work)

Eynilə “wish” sözündən sonra da bi ifadələri işlədə bilərik.Bunu peşman olmaq mənasında istifadə edirik.

I wish I knew Helen’s number.

“If I were”, “If I was”…

“If” və “wish”dən sonra “was” yerinə “were” deyə bilərik. “I was”, “it was” ifadələri də mümkündür..

I’d go out if it weren’t so cold.

Normalda “would”u “wish” olan cümlələrdə istifadə etmirik..

If I were rich,I would have a yacht. (Not If I would be rich)

I wish I had something to read. (Not I wish I would have)

Bəzən isə “wish…would” mümkündür.

I wish you would listen.

“Could” bəzən “would be able to”, bəzən isə “was/were able to” kimi işlənir:

You could get a better job (you could get = you would be able to get) if you could use a computer (you could use = you were able to use).

 

Dərsin ikinci mövzusu ” I can describe a visit to the dentist”dir.

have toothache  –  diş ağrısı olmaq

bite  –  dişləmək

chew  –  çeynəmək

painful  –  ağrılı

chek-up  –  müayinə

dental surgery  –  diş cərrahiyyəsi

make an appointment  –  vədələşmək

examine sb/sth  –  yoxlamaq

filling  –  doldurma

take out a tooth  –  diş çəkmək

treatment  –  müalicə

urgent  –  təcili

ward  –  palata

straightaway  –  dərhal

recover  –  sağalmaq

concerned  –  narahat

 

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin