İngilis dili (53-cü dərs)

Hi everyone! 🙂 Yəqin ki,hər birimiz nəyisə xəyal edib,təsəvvürümüzə gətirmişik.İngilis dilində isə bunu “would” sözü ilə ifadə edəcəyik.

I would (I’d) love to live by the sea.

İnkarı isə “not” hissəciyi artırmaqla düzələcək.

Təsəvvürünüzü keçmiş zamana görə etmək istəyirsinizsə “would have done” ifadəsi köməyinizə çatacaq.

I didn’t tell Samira what happened.She wouldn’t have been pleased.

İndi isə “would (do)” və “would have (done)” müqayisə olunsun..

I would phone Rita,but I haven’t got her number. (indiki zaman)

I would have phoned Rita,but I didn’t have her number. (keçmiş zaman)

Adətən,”would”-u “if” ilə birgə istifadə edirik..

I would phone Rita if I had her number.

“Bəs,”will” ilə “would”-un nə kimi fərqləri var?” deyə sual verilə bilər.. Gəlin,onları da müqayisə edək.

I’ll stay a bit longer.I’ve got plenty of time..

I’d stay a bit longer,but I really have to go now. (so I can’t stay longer)

Bəzən isə “would/wouldn’t” sadəcə “will/won’t”-un keçmiş formasıdır.

I’ll phone you on Sunday. (indiki z)

Tom said he’d phone me on Sunday. (keçmiş z)

I promise I won’t be late. (indiki z)

Ann promised that she wouldn’t be late. (keçmiş z)

“Somebody wouldn’t do something” = şəxs bunu etməkdən imtina edib.

“Would”-u həm də keçmişdə hər hansı hadisənin mütəmadi olaraq baş verdiyini izah etmək üçün istifadə edirik.

Whenever Richard was angry,he would walk out of the room.

Bu zaman “would” sözü “used to” ilə oxşardır.

Whenever Richard was angry,he used to walk out of the room.

 

“I can describe travel problems and accidents” mövzusu üzrə sözlər:

trip  –  səyahət

overnight  –  bir gecəlik

hire a car  –  avtomobil kirayə götürmək

stop off  –  səyahət ərzində nəyisə dayandırmaq

via  –  vasitəsilə

nightmare  –  kabus

get/be stuck  –  ilişmək

traffic jam  –  tıxac

end up  –  özünü güman etmədiyin yerdə tapmaq

the outskirts  –  şəhər kənarı

heavy traffic  –  ağır tıxac

the rush hour  –  tıxac vaxtı

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin