İngilis dili (52-ci dərs)

Bu dəfəki dərsimiz “had better” və “it’s time” barəsindədir.

“I’d better do something” ifadəsi dilimizə “bunu etməyim məsləhətdir” kimi tərcümə edilir.

I have to meet Ann in ten minutes.I’d better go now or I’ll be late.

İnkar forması isə “I’d better not” formasında olacaq.

Are you going out tonight? I’d better not.I’ve got a lot to do.

Xatırlatma:

“Had better” adətən “I’d better/you’d better” formasınea işlənir.

I’d better phone Carol,hadn’t I?

“Had” adətən keçmişdə olsa da “had better” ifadəsi indiki və gələcək zaman mənasında deyilir.

I’d better go to the bank now/tomorrow.

Biz “I’d better do” deyirik. (not to do demirik)

It might rain.We’d better take an umbrella.

“Had better” və “should”..

“Had better” də “should” ilə oxşardır.Bu ifadəni xüsusi hallar üçün istifadə edirik.”Should”u isə bütün hallar üçün işlədə bilərik.

“Should” yalnız bir şeyi etməyin yaxşı olduğunu deyirsə,”had better” bir şeyi etməyin yaxşı,etməməyin isə təhlükəli ola biləcəyini və ya problem yarada biləcəyini bildirmək üçün deyilir.

“It’s time” – nəyinsə vaxtıdır..

It’s time to go home. / It’s time for us to go home.

Siz həm də “It’s late.It’s time we went home” deyə bilərsiniz.

Burada biz keçmiş zaman işlətsək də cümləni indiki zaman anlamında demiş oluruq.

It’s 10 o’clock and he’s still in bed.It’s time he got up.

“It’s time you did something” bir hərəkətin baş verib bitdiyini və ya ən azından başladıldığını demək üçün işlədilir..

It’s time the children were in bed.It’s long after their bedtime.

Siz “It’s about time..” ifadəsini daha qətiyyətli olduğunuz məsələlər üçün işlədirsiniz..

Jack is a great talker.But it’s about time he did something instead of just talking.

 

“I cab describe travel problems and accidents” mövzusu üzrə sözlərimiz:

trouble (doing sth/with sth)  –  narahatlıq

get/be held up  –  gecikməyə səbəb olmaq

day return  –  eyni gündə səyahət edib geri dönmək üçün nəzərdə tutulmuş bilet

valid  –  etibarlı

due  –  müəyyən bir vaxtda gözlənilən və ya planlaşdırılan

get in  –  daxil olmaq

cancel sth  –  nəyisə bitirmək

warning  –  xəbərdarlıq

connecting flight  –  uçuşu birləşdirmək

meant to do sth  –  bir şeyi etməyi nəzərdə tutmaq

pick sb/sth up  –  qaldırmaq

turn up  –  birdən görünmək

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin