İngilis dili (51-ci dərs)

“Should” mövzumuzu davam etdiririk.. Siz xüsusilə “demand, insist, propose, recommend, suggest” fellərindən sonra “should” işlədə bilərsiniz.

I demanded that he should apologise.

Biz həmçinin “It’s important/vital/necessary/essential that..should..” deyə bilərik.

It’s essential that everyone should be here on time.

Bəzən “should”-du deməyə də bilərik. Məsələn yuxarıda çəkdiyimiz misalı “I demanded that he apologise” şəklində deyə bilərik.

Bu forma (be/do/have/apologise və s.) bəzən “subjunctive” də adlanır. O “infinitive” ilə eynidir(to-suz).   Həm indiki həm də keçmiş zamanda deyə bilərik.

It’s essential that everyone is here on time.

I demanded that he apologised.

“Suggest”-dən sonra “to” istifadə edə bilmərik. Amma “ing” işlənə bilər.

“Should” xüsusilə “strange, odd, funny, typical, natural, surprised, surprising” zərflərindən sonra yazılır.

I was surprised that he should say such a thing.

If..should..

Biz “If something should happen..” cümləsi “If something happens” ilə oxşardır.

“Should”-u cümlənin əvvəlində də istifadə edə bilərik..

Kiməsə məsləhət verərkən “I should..I shouldn’t” deyə bilərik.

 

” I can talk about cars and driving ” mövzusu ilə əlaqədar digər sözlər:

tip  –  məsləhət

be prepared for sth  –  nəyəsə hazır olmaq

steer  –  sükan arxasında olmaq

accelerate  –  sürətləndirmək

skid  –  idarəetməni itirmək

watch out  –  diqqətli olmaq

overtake sb/sth  –  kiminsə/nəyinsə üstündən keçmək

reverse  –  qarşıdurma

rather than  –  əvəzinə

speed limit  –  sürət həddi

close to sth  –  nəyəsə yaxın

 

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin