İngilis dili (5-ci dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

İngilis dilində isimlər tək (singular – singyülə) və cəm (plural – plurl) olmaqla iki yerə bölünür.Tək formada olan isimlər heç bir şəkilçi qəbul etmir.Məsələn,

 “a pencil“ ifadəsini “a pencils“ deməyimiz doğru deyil.

İngilis dilində əksər isimlərin cəm formasını düzəltmək üçün sözün sonuna “s,es“ şəkilçilərini əlavə etməyimiz kifayətdir.

a desk – desks, a ruler – rulers və s.

Sonu “s,x,sh,ch,o,ss“ ilə bitən isimlərin cəm forması sözün sonun “es“ şəkilçisini artırmaqla düzəlir.

a bus-buses, a box- boxes, a bush- bushes, a bench- benches, a hero- heroes, a glass- glasses

Sözün sonunda samitdən sonra “y“ hərfi gəlirsə yenə də sözün sonuna “es“ şəkilçisi artırılır.Lakin,bu zaman “y“ hərfi “i“-yə çevriləcək.

a factory – factories,  an army – armies və s.

Sonu “fe“ ilə bitən əksər isimlərin cəmi düzələrkən sonlarına “s“ əlavə edilir,lakin, “f“ hərfi “v“ hərfinə çevrilir.

a wife – wives,  a life – lives

Lakin,istisnalar da var.. (a roof – roofs, a chief – chiefs)

Bir çox isimlərin cəmi xüsusi yolla düzəlir..

 a man – men, a datum – data, a tooth – teeth, a louse – lice və s.

Mürəkkəb isimlərin cəm formasını düzəldərkən cəm şəkilçisi əsas komponentə artırılır.

 a schoolboy – schoolboys,                                a brother-in-law – brothers-in-law,

a housewife -housewives,                              a father-in-law – fathers-in-law

Tərkibində “man,woman“ sözləri olan isimlərin cəm formasını düzəldərkən bu sözlər “men,women“ sözlərinə çevrilir.

a woman-writer – women-writer                          a postman – postmen

Bəzi isimlər isə ya tək,ya da cəm halda olur..Onlara sayılmayan isimlər (uncountable nouns – ankantbl naunz) deyilir..

 Yalnız tək formada olan isimlər:   iron,fish,milk,hate,love,progress,advice,hair,money,cheese,butter və s.

Yalnız cəm formada olan isimlər:

 holidays,clothes,goods,tongs,trousers,scissors,riches,spectacles,scales və s.

 

Qrammatik bilgilərimizi əldə etdik..Keçək yeni sözlərin öyrənilməsinə..

to light up (tu layt ap) – yandırmaq

patience (peyşns) – hövsələ

a birth rate (e börθ reyt) – doğum faizi

gratitude (grətətyuud) – təşəkkür

debt of honor (det of onə) – şərəf borcu

a position (e pozişn) – yer,vəziyyət,mövqe

hospitality (haspitəliti) – qonaqpərvərlik

to mention (tu menşn) – istinad etmək

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin