İngilis dili (47-ci dərs)

Biz “may” və “might”-ı gələcəkdə baş verə biləcək hərəkət və hadisələr üçün istifadə edirik.

Take an umbrella with you.It might rain later.

İndi isə “will” və “may/might” sözlərini müqayisə edək.

I may/might be late this evening.

Adətən siz “may” və ya “might”-dan hər hansı birini digərinin əvəzinə istifadə edə bilərsiniz.

I may (might) go Ireland.

Lakin,hadisə real olmayanda biz yalnız “might”-ı istifadə edirik.

If I were in Tom’s position,I might look for another job.

Qeyd edək ki, “may” və “might” be + ing formasından da istifadə edə bilərik. Bunu “will be” + ing ilə müqayisə etsək:

Don’t phone at 8.30. I’ll be watching the film on TV.

Don’t phone at 8.30. I might be watching (I may be watching) the film on TV.

Biz “may/might” be + ing-ni mümkün ola biləcək hadisələr üçün də istifadə edirik.

I may be going (I might be going) to Ireland in July.

Amma siz “may” və “might”-ı bir-biri ilə ancaq kiçik nüanslar üçün istifadə edə bilərsiniz.

“Might as well” ifadəsi var ki,bunu da ancaq daha yaxşı alternativimiz olmadığı zaman istifadə edirik.

– What shall we do? Shall we walk?

– We might as well.It’s a nice day and I don’t want to wait here for an hour.

“May as well” ifadəsi də mümkündür.

– What time are you going out?

– Well,I’m ready,so I might as well go now.

 

Dərsin ikinci hissəsi “I can talk about sleep” mövzusuna aid digər sözlərimizə həsr edilir..

habit   –   vərdiş

sleep like a log   –   dərin yuxu

have a restless night   –   narahat gecə

lack of sth   –   nəyinsə yoxluğu

irritable   –   əsəbi

exhausted   –   tükənmiş

a heavy sleeper   –   çətinliklə oyanan

disturb sb   –   kimisə oyatmaq

suffer from sth   –   nədənsə əziyyət çəkmək

insomnia   –   yuxusuzluq

have a nap   –   mürgüləmək

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin