İngilis dili (46-cı dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

İngilis dilini öyrənərkən ən çox rastlaşılan suallardan biri də “may” və “might”-ın işlənməsi ilə bağlı olur.

İlk növbədə qeyd edək ki,biz bu sözləri nəyinsə mümkün ola biləcəyi ilə bağlı istifadə edirik.

“It may be true” və ya “It might be true ” ifadələri nəyinsə ola biləcəyi ilə bağlı işlənir.

İnkar formasını düzəltmək üçün isə “not” inkar hissəciyindən istifadə edəcəyik.

It may not true. (“doğru ola bilməz” anlamında)

Struktur isə belədir:

I/you və s. + may/might +not + be (true/in his office və s.) ; be (doing/ having və s.) ; know,want və s.

Keçmiş zaman üçün isə “may have (done)” və ya “might have (done)” ifadələrindən yararlanacağıq.

1) – I was suprised that Kamilla wasn’t at the meeting yesterday.

– She mightn’t have known about it.

2) – I wonder why Kamilla answer the phone.

– She may have been asleep.

Keçmiş zamanın strukturu :

I/you və s. + may/might + (not) have + been (asleep/at home) ; been (doing/ feeling); known,wanted.

“Could” da “may” və “might”la oxşardır.

It’s a stranger story,but it could be true. (=it may/might be true)

Lakin,”could”un inkarı “may” və “might”-ın inkarı ilə eyni deyil.

Sarah couldn’t have got my message. Otherwise she would have replied. (Bu mesajın ona çatdığı anlamına gəlmir.)

 

Dərsin ikinci hissəsinə aid olan mövzumuz isə “I can talk about sleep” – “Mən yuxu haqda danışa bilirəm”-dir.

sleepy  –  yuxulu

fall asleep  –  yuxuya getmək

asleep  –  yuxuda olan, yatan

nightmare  –  kabus

fast asleep  –  dərin yuxuda olan

go off  –  oyanmaq

wake sb up  –  oyandırmaq

oversleep  –  lazımından çox yatan insan

have a lie-in  –  yataqdan adətən olduğundan gec qalxmaq

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin