İngilis dili (45-ci dərs)

Hi everyone! 🙂 “Must” və “can’t” barədə dərsimizi öyrənmək üçün ekrana yaxın əyləşin!

“Must” sözünü bir şeyin mütləq edilməli olduğunu,bir şeydən əmin olduğumuzu demək üçün istifadə edirik.

I’m sure Oksana gave me her phone number.I must have it somewhere.

“Can’t” isə bir şeyin mümkünsüz olduğuna inandığımız zaman istifadə olunur.

They haven’t lived here for very long. They can’t know many people.

Struktur belədir:

I/you/he (və s.) + must/can’t + be (tired,at work) / be (doing,going) + do/get

Keçmiş üçün isə “must have (done)” və “have (done)”.

I didn’t hear the phone.I must have been asleep.

Bunun isə strukturu belə olacaq:

I/you/he (və s.) + must/can’t + have + been (asleep,at work) + been (doing, looking) + gone/got/known

“Can’t have”-in əvəzinə “couldn’t have” istifadə edə bilərik.

Esmiralda couldn’t have got my message.

 

“I can talk about money“ mövzumuz davam edir..

income  –  gəlir

wealthy  –  varlı

worth  –  dəyər

cost a fortune  –  çox bahalı olmaq

value sth at sth  –  bir şeyə dəyər vermək

waste of money  –  pul israfı

own sth  –  nəyəsə sahib olmaq

huge  –  çox geniş

amount  –  məbləğ,miqdar

broke  –  müflis

owe sb sth  –  kiməsə borclu olmaq

debt  –  borc

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin