İngilis dili (44-cü dərs)

Ötən dərs dedik ki,“could“ “can“-in keçmiş zaman forması kimi istifadə edilir.Amma bu sözü biz həm də indiki və gələcək zamanlar üçün istifadə edə bilərik.

1)- What shall we do this evening?

-We could go to the cinema.

2)-When you go to Paris next month,you could stay with Julia.

-Yes,I suppose I could.

Biz “could“sözünü qeyri-real hərəkətlər üçün də istifadə edə bilərik..

I`m so tired,I could sleep for a week.

“Could“-u həm də indi və gələcəkdə mümkün olan hərəkətlər üçün işlədirik.

The story could be true,but I don`t think it is.

Keçmiş barədə danışarkən “could have(done)“ ifadəsini də işlədirik.

I`m so tired,I could sleep for a week.(now)

I was so tired,I could have slept for a week.(past)

“Something could have happened“= ola bilərdi,amma olmadı.

Diana was lucky.She could have hurt herself when she feel,but she`s OK.

Biz “couldn`t“ sözünü indiki zamanda mümkün ola bilməyəcək hərəkətlər üçün istifadə edirik.

I couldn`t live in a big city.I`d hate it.

Keçmiş üçün “couldn`t have(done)“ istifadə edirik.

We had a really good holiday.It couldn`t have been better.

 

Dərsimizin 2-ci hissəsi “I can talk about money“-“Mən pul haqda danışa bilirəm“ mövzusuna həsr edilir.

afford sth  –  ödəmək

scratch  –  cızıq

discount  –  endirim

off  –  əşyanın dəyərindən nə qədər aşağı satıldığını bildirmək üçün işlədilir

receipt  –  qəbz

refund  –  geri qaytarmaq

the sales  –  endirim vaxtları

reduce sth  –  azaltmaq

bargain  –  qiymətdə razılaşma

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin