İngilis dili (39-cu dərs)

Ötən dəfə qrammatikadan başlatdığımız mövzunu davam etdiririk..

Şəxs artıq məsələ barədə qərarını veribsə “will” sözünü istifadə etməyəcəyik.

Diane is working next week. (“will work” demirik)

Bəzən isə gələcəkdə danışmağımıza baxmayaraq şəxsin verdiyi qərarla bağlı heç nə demir,gələcək sadə zamanı istifadə edirik..

That plate is hot.If you touch it,you’ll burn yourself.

Adətən “will” sözünü aşağıdakı sözlərlə istifadə edirik :

probably, expect, sure, think, wonder.

“I hope” sözündən sonra adətən indiki sadə zamanı istifadə edirik..Lakin,”will” sözü də keçərlidir.

I hope Kate passes the exam. (Və ya “I hope Kate will pass…)

Eynilə “will” sözünü də indiki sadə zamanda istifadə etməyimiz mümkündür..

Don’t phone Tamara now.She’ll be busy. (indi məşğul olar)

“Shall” sözünü yalnız “I” və “we” şəxs əvəzlikləri ilə işlədirik.

İnkarda isə “shall not” = shan’t.

 

“I can describe animals and insects” mövzusunda digər sözlərimiz:

poisonous  –  zəhərli

harmless  –  ziyansız

vary  –  cürbəcür

up to  –  qədər

weigh  –  çəki

survive  –  çətinlikdə sağ qalma

avarage  –  orta hesabla

lifespan  –  ömür

hunt  –  ovlamaq

sting  –  neştər

herd  –  sürü

bone  –  sümük

attack  –  hücum etmək

cattle  –  mal-qara

goat  –  keçi

calf  –  dana

bull  –  öküz

rat  –  siçovul

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin