İngilis dili (38-ci dərs)

Hi everyone! 🙂 Bu günki dərsimizin ilk hissəsi zamanlar bölməsinin gələcək sadə zaman (simple future – will/shall) mövzusunda olacaq..

Bu zaman formasını gələcəkdə danışıq müddətində icrası nəzərdə tutulan hərəkətlər üçün istifadə edirik..

I’ll go and shut the door.

Sual formasını düzəldən zaman “will / shall” cümlənin əvvəlinə keçir.

Bu sözləri kiminsə fikrini bilmək üçün istifadə edirik..

Shall I open the window?

Where shall we go this evening?

İndi isə “shall I…?” və “will you..?” sözlərini müqayisə edək..

Shall I shut the door? ( icazə xarakteri daşıyır)

Will you shut the door? ( xahiş xarakterlidir)

İnkar formasında isə “will/shall”dan sonra “not” yazılır. (Won’t da deyə bilərik)

Ötən dərslərimizdən də bilirik ki,artıq qərarı verilmiş hərəkətlər üçün “will” istifadə edilməyəcək.

Are you working tomorrow? (“Will you work”demirik)

“Willi” bu zaman istifadə olunur:

1) Nəyisə təklif edəndə;

That bag looks heavy.I’ll help you with it. (“I help” deyilmir)

2) Nəyəsə razılaşanda;

– Can you give Tim this book?

– Sure,I’ll give it to him when I see him this afternoon.

3) Vəd verəndə;

I won’t tell anyone what happened.I promise.

4) Xahiş edəndə.

Will you please turn the stereo down? I’m trying to concentrate.

“Won’t” sözünü nədənsə imtina edildikdə istifadə edirik..

The car won’t start.

 

“I can describe animals and insects” – “Mən heyvan və həşəratları təsəvvür etməyi bacarıram” mövzusu üzrə yeni sözlərimiz:

creature  –  məxluq

wild  –  vəhşi

insect  –  həşərat

lion  –  şir

tail  –  quyruq

elephant  –  fil

trunk  –  xortum

tiger  –  pələng

stripes  –  zolaqlar

leopard  –  bəbir

spots  –  çillər,ləkələr

camel  –  dəvə

spider  –  hörümçək

fly  –  milçək

shark  –  köpək balığı

whale  –  balina

eagle  –  qartal

wing  –  qanad

beak  –  dimdik

feathers  –  lələklər

bear  –  ayı

fur  –  xəz

bee  –  arı

mosquito  –  ağcaqanad

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin