İngilis dili (36-cı dərs)

İndiki və gələcək zamanı ayrı-ayrılıqda öyrənmiş olduq.Lakin,özünəməxsusluğu ilə seçilən ingilis dilində indiki zamanın gələcəkdə işlənməyi kimi hallar da baş verir..

I`m doing something (tomorrow) = I have already decided and arranged to do it.

Artıq sabah müəyyən bir vaxtda hər hansı bir hərəkəti edəcəyimi qərarlaşdırmışam.

I`m not working tomorrow,so we can go out somewhere.

Biz cümlədə “going to do“ ifadəsini də istifadə edə bilərik.

What are you going to do on Saturday evening?

Lakin,artıq qərarlaşdırılmış hadisələr üçün “will“ sözünü işlətmirik..

Ruslan is getting married next month. (“will get“demirik)

Hər hansı bir hərəkəti etməyə başlayacağıqsa bunun üçün də indiki davamedici zamanı istifadə edirik..

I`m tired. I`m going to bed now. (“I go to bed“ demirik)

İndiki sadə zamanı da gələcək zaman üçün istifadə edirik..

  1. Cədvəllər,proqramlar haqda danışarkən (ictimai obyektlər – qatar,kinoteatr və s.üçün):

My train leaves at 11.30,so I need to be at the station by 11.15

What time does the film begin this evening?

2. Bu zamanı həm də insanların öz planlarını cədvələ uyğun qurmaqları üçün də işlədilir..

I start my new job on Monday.

What time do you finish work tomorrow?

Amma davamedici zaman şəxsi planlar üçün daha uyğundur..

What time are you meeting Ann tomorrow? (“do you meet“olmayacaq)

İndiki davamedici zaman – I`m going to the cinema this evening.

İndiki sadə zaman – The film begins at 8.15 (this evening)

 

Dərsimizin ikinci hissəsi “I can describe natural disasters“-“Mən təbii fəlakətlər haqda danışa bilirəm“ mövzusuna həsr edilir.

disaster   –   fəlakət

violent   –   şiddətli

sudden   –  qəflətən

ground   –   yer,torpaq

damage  –  ziyan

destroy sth  –  nəyisə dağıtmaq

erupt   –   püskürmək

surrounding   –   ətraf

crops   –   bitkilər

starve (to death)   –   aclıq (acından ölmək)

hurricane   –   qasırğa  (qərbi Atlantikdə)

typoon   –   qasırğa (Asiyada)

earthquake   –   zəlzələ

tidal wave   –   gelgit dalğası

volcanic eruption   –   vulkan püskürməsi

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin