İngilis dili (35-ci dərs)

Hi everyone! Bu gün “used to (do)“ mövzusunu izah edəcəyik.“Used to do“ ifadəsi keçmişdə bir qayda olaraq edilmiş, lakin indi edilməyən hərəkətləri ifadə edir.

Aytan used to spend a lot of money on clothes.These days she can`t afford it.

Bu zaman forması keçmiş üçün doğru bildiyimiz və ya keçərli olan,bu gün üçün isə əksinə olan hadisələr üçün istifadə edilir.

I used to think George was unfriendly,but now I realise he`s a very nice person.

Sual forması – “Did + şəxs əvəzliyi+ use to..?“ formasında olacaq.

Did you use to eat a lot of sweets when you were a child?

İnkar forması – “Didn`t use to..(``used not to“da keçərlidir) formasında olacaq.

I didn`t use to like him. (I used not to like him.)

Used to do“ ilə keçmiş davamedici zamanın fərqi:

I used to watch TV a lot. (Keçmişdə mütəmadi olaraq edilirdi.)

I was watching TV when Oksana called. (Müəyyən zaman fasiləsində davam edən hərəkət.)

I used to do“ ifadəsi ilə “I am used to doing“ ifadəsini qarışdırmaq olmaz.

I used to live alone. (= Keçmişdə yalnız yaşayırdım,indi isə yox)

I am used to living alone. (= Yalnız yaşayıram,bunun çətin olduğunu düşünmürəm.Çünki bəzi vaxtlar belə yaşayıram.)

 

Dərsimizin ikinci hissəsini ənənəvi olaraq söz bazamıza həsr edirik..“I can describe the climate“ mövzumuz davam edir..

climate   –   iqlim

(the) environment   –   ətraf mühit

gradual   –   tədrici

harmful   –   ziyanlı

gas   –   qaz (oksigen,hidrogen)

pollution   –   çirklənmə

melt   –   ərimə

rise   –   yüksəlmə

extreme   –   ifrat

unpredictable   –   gözlənilməz

disappear   –   görünməz

famine   –   aclıq,qıtlıq

disease   –   xəstəlik

spread   –   yayılmaq

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin