İngilis dili (34-cü dərs)

Salam əziz izləyicilər! Bu günki dərsimiz  bir qədər fərqli mövzuya aid olacaq. Bu dəfə biz “have got” və “have” barədə danışacağıq.

Bu sözlərin hər ikisini işlədə bilərik:

They have got a new car ; They have a new car.

Bu sözləri davamedici zamanda istifadə edə bilmərik..

We’re enjoying our holiday.We’ve got/ We have a nice room in the hotelz (“We’re having” olmaz)

Keçmiş zaman üçün had istifadə edirik. (“got”suz)

Mariam had long hair when she was a child. (“had got” olmaz)

Sual və inkar cümlələrində bu sözlər arasında bir sıra fərqlər var..

1) İndiki sadə zamanda..

Has she got a car?

She hasn’t got a car.

2) Keçmiş sadə zamanda..

Did you have a car when you were living in London?

I didn’t have a watch, so I didn’t know the time.

Lisa had long hair,didn’t she?

Bəzən “have”-i (“have got”u yox) müxtəlif hadisələr üçün istifadə edirik.. Məsələn : have dinner, have a bath, have a look, have difficulty və s.

Bu sözlərin bəzi fərqlərinə diqqət edək :

1) Sometimes I have (= eat) a sandwich for my lunch.

2) I have got / I have some sandwiches. Would you like one?

Bəzən “to be having” deyə bilirik..

We’re enjoying our holiday.We’re having a great time.

Sual və inkar cümlələrdə “do/does/did” işlədirik..

I don’t usually have a big breakfast. (“I usually haven’t” deyilmir)

What time does Ulkar have lunch? (“has Ulkar lunch” deyilmir)

Did you have difficulty finding a place to live?

 

“I can describe the climate” – “Mən iqlimi təsəvvür edə bilirəm” mövzusu ilə əlaqədar sözlər:

pour (with rain) – leysan

soaking wet – islanmaq

drizzle – çiskin

rainbow – göyqurşağı

bitterly cold – kəskin soyuq

chilly – sərin

mild – mülayim

drop – damcı

heatwave – istilik dalğası

muggy – boğucu hava

humid – rütubətli

mist – duman

frost – şaxta

breeze – meh

gale – fırtına

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin