İngilis dili (32-ci dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

İngilis dilində zamanlar mövzusunda ən önəmli mövzulardan biri də “Past perfect“ – “Keçmiş bitmiş“ zamandır. Bu gün sizlərlə bu zaman formasını öyrənməyə çalışacağıq. Keçmişdə müəyyən bir vaxta kimi baş verib icra olunub bitmiş, qurtarmış hərəkətləri bildirmək üçün işlənən bu zaman forması bir-birinin ardınca arası kəsilmədən icra olunmuş hərəkətləri göstərərkən istifadə edilir.Keçmişdə bir hərəkətin digərinən əvvəl icrasına baxmayaraq, keçmiş zamanın qeyri-müəyyən forması işlədilir.

Vahid went to a party last week.Ismail went to the party too,but they didn`t see each other.Ismail left the party at 10.30 and Vahid arrived at 11 o`clock. So: When Vahid arrived at the party,Ismail wasn`t there. He had gone (past perfect) home.

“ Past perfect “ zaman formasını düzəltmək üçün:

I, you, he/she/it, we, you, they + had + past participle (gone,seen,finished etc).

Hadisə danışıq müddətindən öncə olub bitibsə bu zaman formasını istifadə edirik..

When Vahid arrived at the party,Ismail had already gone home.

İndi isə indiki bitmiş zamanla (present perfect – have seen və s.) keçmiş bitmiş zamanı (past perfect – had seen və s.) müqayisə edək..

Present perfect –   The house is dirty.They haven`t cleaned it for weeks.

Past perfect – The house was dirty.They hadn`t cleaned.

Daha bir müqayisəni past simple (keçmiş sadə zaman – left,was etc) və past perfect (keçmiş bitmiş zaman – had left,had been etc) üzərindən icra edək.

Past simple – Nuran wasn`t at home when I phoned.She was at her mother`s house.

Past perfect – Nuran had just got home when I phoned.She had been at her mother`s house.

 

Dərsimizin ikinci hissəsini “I can talk about rivers and the sea“ – “Mən çaylar və dəniz haqda danışa bilirəm“ mövzusuna həsr edirik…

wide river – geniş çay

nallow river – dar çay

deep – dərin

shallow – dayaz

flow – axmaq (fel)

burst – daşmaq (çayın sahilə daşması və s.)

banks – sahil,çay kənarı

flood – daşqın

tide (high tide / low tide) – dalğa,axın (yüksək dalğa / zəif dalğa)

float – 1) suyun üzərində durmaq 2)üzgəc

surface – səth

capsize – çevrilmək,aşmaq

sink – batmaq,çökmək

underwater – sualtı

drown – batmaq,boğulmaq

waterfall – şəlalə

lake – göl

stream – sel

pond – süni göl

puddle – gölməçə

 

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin