İngilis dili (31-ci dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

İndiki bitmiş və keçmiş sadə zamanın fərqli xüsusiyyətlərini öyrənməkdə davam edirik..

Hadisə danışıq vaxtında artıq bitibsə və keçmişdədirsə (yesterday/ ten minutes ago/ in 1995) bu zaman indiki bitmiş zaman istifadə edilmir..

It was very cold yesterday. (“has been” demirik)

When…? , What time…?” ifadələrini keçmiş sadə zamanda istifadə edirik..

When did your friends arrive? (“have ..arrived” olmaz)

 

İndiki bitmiş zamanla keçmiş sadə zamanı müqayisə edək..

Tomris has lost her pencil.She can’t draw anything. (İndiki bitmiş z)

Tomris lost her pencil yesterday.She couldn’t draw anything. (keçmiş sadə z)

Present perfect (have done) hazırkı zamanda hələ də davam edən, bitməmiş hadisələr üçün istifadə edilir. “Bu gün, bu həftə, 1998-ci ildən bəri” kimi ifadələrlə işlənir.

Past simple (did) isə danışıq zamanı bitmiş hadisələr üçün istifadə edilir. Bu zaman biz “dünən,keçən həftə, 1998-ci ildən 2005-ci ilədək” və s. bu kimi sözlərdən istifadə edirik..

Present perfect

It hasn’t rained this week.

Have you seen Jamal recently?

Past simple

It didn’t rain last week.

Did you see Jamal on Sunday?

 

Söz bazamız üçün “I can describe the universe” – “Mən kainatı təsvir edə bilirəm” mövzusuna davam edirik..

scientist – alim

explore sth – araşdırmaq,tədqiq etmək

carry out sth – həyata keçirmək

experiment  təcrübə

analysis  təhlil

confirm sth  təsdiqləmək

exist  mövcud olmaq

discover – kəşf etmək

invent – ixtira etmək

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin