İngilis dili (30-cu dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

İndiki bitmiş və keçmiş sadə zamanın nə kimi fərqli xüsusiyyətləri vardır?

Nazim is looking for his book. He can`t find it. He has lost his book. (Bu o deməkdir ki, onun indiki zamanda kitabı yoxdur.)

10 dəqiqə sonra…

Now Nazim has found his book. He has it now. Has he lost his key? No,he has found it. Did he lose his key? Yes,he did. He lost his key (indiki bitmiş), but now he has found it (keçmiş sadə).

İndiki bitmiş zaman bizə indiki situasiyanı şərh edir. Nazim kitabını itiribsə onun kitabının hazırkı durumda olmadığı bildirilir.

Keçmiş sadə zamanda isə hadisənin keçmişdə baş verdiyi və indiki zamanla əlaqəsinin ol-madığı bildirilir.Nazimin kitabının keçmişdə itdiyi deyilirsə,onun yeni kitabının olub olmadığı ilə maraqlanılmır.

Hadisələr fərqli situasiyada cərəyan etdiyi zaman indiki bitmiş zamanı istifadə etmək düz-gün deyil.

It has stopped raining now,so we don`t need the umbrella.(it isn`t raining now)

It stopped raining for a while,but now it`s raining again.(not It has stopped)

İndiki bitmiş zamanı yeni və ya yaxın zamanlarda baş vermiş hadisələr üçün istifadə edirik. Keçmiş sadə zaman isə bir qədər və ya çox uzaq keçmişdə baş vermiş hadisələr üçün istifa-də edilir.

İndiki bitmiş zamanı yeni informasiya vermək üçün işlədirik.Lakin,danışmağa davam et-dikdə keçmiş sadə zamanda deyirik.

–   Look! Somebody has spilt something on the sofa.

–   Well,it wasn`t me. I didn`t do it. (not hasn`t been....haven`t done)

 

“I can describe the universe““Mən kainatı təsvir edirəm“ mövzusunda sözləri təqdim edirik:

universe – kainat

satellite – peyk

in other words –başqa sözlə

circle sth – dövr etmək

revolve around sth – nəyinsə ətrafında fırlanmaq

approximately – təqribən

roughly – təqribən

reach sth – nəyəsə çatmaq

space – kosmos

far-fetched – uydurulmuş,inanılması çətin

gain sth – nəyisə qazanmaq

knowledge – bilik,elm

 

 

 

 

2 ŞƏRH

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin