İngilis dili (29-cu dərs)

Hər kəsə salam! Bu günki dərsimiz “For and since”, “When…? and How long…?” barədə olacaq.

Biz “for” və “since” hadisənin hansı zamandan etibarən başlayıb davam etdiyini nəzərdə tutmaq üçün istifadə edirik.

For + zaman müddəti (two hours, six weeks)

I have been waiting for two hours. (İki saat öncədən indiyədək)

Fod ilə işlənən sözlər : … hours, a long time, a week, … minutes, … months, ages,years, … years, … days.

Since + hərəkətin başlama müddəti (8 o’clok, Monday, 1999)

Namig has been working here since January.

“Since” ilə işlənən sözlər : saatlar, ayların adı, həftənin günləri, illərin tarixi, ayın günləri, bayramların adları, hər hansı bir zaman (lunchtime və s.), hər hansı bir hərəkət zamanı (I got up, you arrived və s.)

“For” kəlməsini bəzən istifadə etməyə də bilərik. Lakin inkar cümlədə işlənməsi mütləqdir.

They’ve been married (for) ten years. (“for”-nu istəsək işlədərik, istəsək işlətmərik.)

They haven’t had a holiday for ten years. (“for” mütləqdir.)

For + all…(all day/all my life və s.) olmaz.

I’ve livd here all my life. (“for all my life” demirik.)

When…? + past simple ;

– When did it start raining?

– It started raining an hour ago / at 1 o’clock.

How long…? + present perfect;

– How long have they known each other?

– They’ve known each other for a long time / since they were at school.

Biz “It’s a long time / two years etc.) since something happened.” deyirik.

It’s ages since we went to the cinema.

Siz “How long is it since…?” deyə sual verə bilərsiniz.

How long is it since Mrs.Hajar died?  (= When did Mrs.Hajar die?”

Siz həmçinin “It’s been…since…” də deyə bilərsiniz..

It’s been three years since I last saw Lala.

 

Söz bazamızla bağlı bu dəfəki mövzumuz bir qədər neqativ xarakter daşısa da bunları da öyrənməyimiz gərəklidir. 🙂 The end of a life” mövzusunda sözlərimiz :

die – ölmək

death – ölüm

widow – dul qadın

widower – dul kişi

funeral – cənazə mərasimi

burry sb – kimisə dəfn etmək

burial – dəfn

cremate sb – kiminsə cənazəsini yandırmaq

cremation – cənazəni yandırma

cemetery – məzarlıq

will – vəsiyyət

inherit sth – nəyisə miras etmək

inheritance – miras

grave – qəbir

gravestone – qəbir daşı

mourners – yaslı insanlar

mourning – yas

coffin – tabut

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin