İngilis dili (26-cı dərs)

Bildiyimiz kimi ingilis dilində zaman anlayışı olduqca çox və bəzən tələbələr üçün çaşdırıcı ol bilər. Lakin, ingilis dilini sadə izahda təqdim etdiyimiz üçün çalışacağıq ki, bu dərsimiz də sizin üçün kifayət qədər aydın olsun. Bu gün növbəti zaman – “Present perfect continuous – İndiki bitmiş davamedici zaman“ haqda bəhs edəcəyik..

– Is it raining?

-No,but the ground is wet.

-It has been raining.

Gördüyümüz kimi bu zaman az öncə başlamış, davam etmiş və indiki zamanda artıq bitmiş,nəticəsi göz qarşısında olan hərəlkətlər üçün istifadə edilir. Bu zaman formasını düzəltmək üçün have/has + been + ing -dən istifadə edirik.

It began raining two hours ago and it is still raining.

How long has it been raining?

It has been raining for two hours.

Bu zaman forması how long, forsince sözləri ilə işlənir..

How long have you been learning English? (hələ də öyrənməyə davam edirsiniz)

Bu zaman forması müəyyən zaman ərzində təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir.

Every morning they meet in the same cafe. They`ve been going there for years.

İndiki davamedici zamanla indiki bitmiş davamedici zaman formasının müqayisəsinə nəzər salaq:

We need an umbrella.It`s raining. (indiki davamedici zaman)

The ground is wet. It`s been raining. (indiki bitmiş davamedici zaman)

 

Dərsimizin ikinci bölməsində mövzumuz “I can talk about families“-dir.

only child – bacısı və qardaşı olmayan uşaq (ailənin tək övladı 🙂 )

single parent – övladına tək baxan valideyn

foster parent – başqasının övladına öz evində baxan kəs

adopt a child – övladlığa götürmək

get divorced –boşanmaq

support sb – kiməsə qəyyumluq etmək

bring sb up – bir uşağa baxan və ona necə yaşamaq lazım olduğunu öyrədən

stepfather,stepmother,stepson,stepdaughter,stepbrother,stepsister – ögey ata,ana, oğul,qız,qardaş,bacı (tamamilə heç bir qan bağlılığı olmayan kəs)

half-brother,half-sister – bu söz bizim dilə ögey qardaş,bacı kimi tərcümə olunsa da yuxarıdakı sözlərdən fərqi odur ki,bu söz atabir və ya anabir bacı,qardaş barədə istifadə edilir.(qan bağlılığı vardır)

 

 

 

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin