İngilis dili (25-ci dərs)

“Present perfect“ barədə dərsimizin ikinci hissəsini təqdim edirik..

Bildiyimiz kimi bu zaman forması keçmiş və indiki zaman arasında olan bir müddətdir. Keçmişdən indiyədək olan bir hadisədən danışarkən (have been/have + fel +ed) istifadə edirik. Bu zaman forması yalnız az öncə edib etmədiyimiz hərəkəti deyil də, ümumiyyətlə bu günədək edib etmədiyimiz nələrdənsə bəhs edərkən istifadə edilir.

Have you travelled a lot,Jamal?

Yes,I have been to lots of places. (yəni bu günədək çoxlu yerlər gördüyünü deyir)

Been (to) = visited

I have never been to Nakhchivan. Have you ever been there?

Bu zaman forması recently,in the last few days,so far,since breakfast kimi sözlərlə işlənir.

Have you heard from Bilal recently?

I`m hungry.I haven`t eaten anything since breakfast.

Bu zaman formasını bu gün,bu axşam,bu il kimi sözlərlə də işlədilir.

İ`ve drunk four cups of coffee today.

She hasn`t studied very hard this term.

Hər hansı bir hərəkəti ilk dəıfə etdikdə bu zaman forması işlənilir.

Dilara is having a driving lesson.İt`s her first one.İt`s the first time she has driven a car. (drives demirik). She has never driven a car before.

Sura has lost her passport again.This is the second time this has happened.(happens demirik)

Yusif is phoning his girlfriend again.Thats the third time he`s phoned her this evening.

 

“I can talk about relationships“ mövzumuza aid digər sözlər:

get to know sb – kimisə tanımaq,kiminləsə tanış olmaq

one another – bir-birinə,qarşılıqlı olaraq

get together – görüşmək üçün bir yerə toplanmaq

go wrong – münasibətdə problem yaranması,pisə doğru getmə

realize sth – nəyisə gerçəkləşdirmək

have nothing in common – ortaq nələrəsə malik olmamaq

regret sth/doing sth – nədənsə peşman olmaq

split up with sb – kimdənsə ayrılmaq,münasibəti dayandırmaq

go out with sb – kiminləsə sevgi münasibətində olmaq

in a (serious) relationship – ciddi,uzunmüddətli münasibət

fall about with sb – kiminləsə mübahisə etmək və onunla dostluğu dayandırmaq

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin