İngilis dili (22-ci dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Hi everyone! 🙂 Zamanlar mövzumuzu davam etdiririk.Bu gün keçmiş sadə (qeyri-müəyyən) zaman forması – “Past Simple” haqda məlumat verəcəyik.Bu zaman formasını düzəltmək üçün feldən “to” hissəciyini ataraq felin sonuna “ed” şəkilçisini əlavə edirik.(Qaydasız fellərə şamil edilmir.)

Fakhriyya passed her examination because she studied very hard.

Qaydasız fellərə misal olaraq “write-wrote”, “see-saw” və s.deyə bilərik. Bu fellər adətən ingilis dili kitablarının bir çoxunda qeyd edilir.Fellərin siyahısını əldə edərək əzbərləyə bilərsiniz.

Keçmiş sadə zamanın sualını düzəltmək üçün “did” cümlənin əvvəlinə keçir.

Did you go out last night?

İnkar forma isə “did”-dən sonra “not” -un əlavə edilməsi ilə yaranır.

She didn’t go.

Bəzi cümlələrdə “do” əsas fel kimi işlənir.Bu zaman sual forması düzələrkən “did”-dən əvvəl “what,who” və s.istifadə edilir.

What did you do at the weekend?

İnkar formada isə “didn’t” işlənsə də mütləq ondan sonra “do” istifadə edilməlidir.

I didn’t do anything. (I didn’t anything deyə bilmərik)

“To be”-nin keçmişini düzəldərkən isə “am/is/are” dəyişərək “was/were” olur.

I / he/ she/ it – was/wasn’t ilə işləndiyi halda we/ you/ they – were/weren’t ilə işlənir. Sual və inkar forması düzələrkən was/were cümlənin əvvəlinə keçəcək. İnkar formada da wasn’t/weren’t istifadə edəcəyik.

Onu da qeyd edək ki, was/were olan cümlələrdə “did”-i sual və inkar formada istifadə etmirik.

Was the weather good when you were on holiday?

They weren’t able to come because they were so busy.

Did you go out last night or were you too tired?

 

İndi isə söz bazamızı artırmağa çalışaq. “I can talk about character” mövzusuna aid sözləri təqdim edirik..

ambitious – iddialı

self-confident – özünəinamlı

generous – səxavətli

impatient – səbirsiz

cheerful – şən

easy-going – üzüyola

honest – vicdanlı

hard-working – çalışqan

arrogant – təkəbbürlü

responsible – məsuliyyətli

dull – maraqsız

sense of humour – yumor hissiyyatlı

Qeyd etmək lazımdır ki, “crazy” və “mad” sözləri “dəlisov” kimi tərcümə edilir və mənfi mənada anlaşılmır. Lakin,”stupid” sözü “ağılsız” kimi tərcümə edilir və bu da təbii ki,mənfi anlamda işlədilir.

 

 

 

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin